fbpx
20.000+ members 🎊
De grootste kapper community van NL 20.000+ members Dagelijks nieuwe vacatures Ă©n kandidaten

Algemene Voorwaarden

Heldere afspraken, prettig werken.

Algemene voorwaarden voor Werkzoekenden

1. Vacatures of Vacatureplaatsingen

NKU, gratis voor personen die naar openstaande vacatures zoeken (‘Werkzoekenden’), kan Vacatureplaatsingen die werkmogelijkheden adverteren en andere baangerelateerde inhoud beschikbaar maken, inclusief links naar externe websites (‘Vacatureplaatsingen’ en ‘Vacatures’), via de zoekresultaten van NKU of anderszins via de Website. Zoeken naar vacatures op NKU is gratis voor Werkzoekenden. Vacatures worden opgesteld en aangeboden door externe partijen waarover NKU geen controle heeft. U bevestigt en begrijpt dat NKU geen controle heeft over de inhoud van Vacatures, links van of naar Vacatures of enige voorwaarden die externe partijen uitoefenen wanneer een Werkzoekende een sollicitatie heeft verzonden of de Website heeft verlaten. Sommige van deze externe partijen proberen bijvoorbeeld Werkzoekenden een tarief te laten betalen om te solliciteren op een bepaalde vacature, hoewel NKU zijn best doet om dergelijke Vacatureplaatsingen niet op de Website te zetten. Als u de NKU-website verlaat en ervoor kiest om naar een website van een externe partij te gaan, accepteert u de voorwaarden die door die externe partij worden opgelegd. Met uitzondering van gesponsorde, aanbevolen of betaalde plaatsingen worden de Vacatures op, of gekoppeld via, de Website op een geautomatiseerde manier geĂŻndexeerd of geplaatst. NKU is niet verplicht om alle Vacatures te screenen of om een Vacature op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen, en kan een Vacature om wat voor reden dan ook uitsluiten of verwijderen van de Website. Wij kunnen de juistheid of volledigheid van een Vacature of andere informatie die door een Werkgever of andere gebruiker wordt ingediend, niet bevestigen, met inbegrip van de identiteit van een dergelijke Werkgever of andere gebruiker. NKU is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van Vacatures, Bedrijfspagina’s, screeningsvragen en -antwoorden en assessments. Bovendien kan NKU zoekopties aanbieden om de zoekresultaten voor Vacatures te beperken aan de hand van categorieĂ«n voor dienstverband (zoals voltijds of deeltijds). Dergelijke categorieĂ«n worden onafhankelijk en geheel door NKU bepaald en zijn mogelijk geen directe of daadwerkelijke weerspiegeling van de inhoud van Vacatures. NKU kan de indeling van Vacatureplaatsingen wijzigen zodat u ze beter kunt lezen op een mobiele telefoon. Hoewel NKU in sommige gevallen kan worden gecompenseerd door werkgevers die Vacatures plaatsen, waardoor zoeken naar banen via NKU gratis blijft voor Werkzoekenden, worden alle Vacatures beschouwd als advertenties. NKU geeft Vacatures weer op basis van een combinatie van biedingen van werkgevers en relevantie, zoals zoektermen en andere activiteiten op NKU. U mag de Website van NKU of de inhoud ervan alleen gebruiken voor niet-commerciĂ«le doeleinden. Voor dit artikel A van de Algemene voorwaarden van NKU worden met alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’, u, het individu dat of de organisatie die deze Website opent in uw hoedanigheid als Werkzoekende bedoeld. NKU kan de functionaliteit bieden om een telefoonnummer te bellen dat in een Vacature staat vermeld. Er wordt dan gebeld met de telefoonapp op een mobiel apparaat. NKU kan niet garanderen dat het opgehaalde telefoonnummer het juiste telefoonnummer is voor de Werkgever of de Vacature die u bekijkt.

2. Cv’s en aanbevolen vacatures

Door een openbaar cv op de Website te plaatsen, vraagt u NKU om en geeft u NKU toestemming om uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen, zoals Werkgevers, waarvan NKU denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in uw cv. Door een cv te uploaden naar NKU of te maken (een ‘NKU-cv’), kan NKU Vacatureplaatsingen met u delen die overeenkomen met de inhoud van uw NKU-cv. NKU accepteert geen verantwoordelijkheid voor de cv- of sollicitatie-informatie die u plaatst, verzendt of ontvangt via de Website en wijst alle aansprakelijkheid hiervoor af. Als u onjuistheden in dergelijk materiaal ziet, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke informatie te corrigeren of contact op te nemen met NKU om dit te laten doen. Om uw privacy te beschermen kan NKU contactgegevens in uw cv, zoals uw e-mailadres, maskeren of verbergen en vervangen door een alias.

NKU mag u ook automatisch aanbevolen vacatures sturen via het e-mailadres waarmee u een NKU-account heeft aangemaakt of waarmee u op een vacature heeft gereageerd. NKU mag bepalen wat deze aanbevolen vacatures zijn op basis van een aantal factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uzelf die u plaatst op de Website (inclusief in uw NKU-cv), zoekopdrachten die u uitvoert op de Website, vacatures waarop u klikt, vacatures waarop u solliciteert of de documentatie die u via NKU voor een sollicitatie verstrekt aan een Werkgever.

3. Via NKU solliciteren op Vacatures

Alle cv- of sollicitatie-informatie die u via de Website verstuurt, inclusief Persoonsgegevens in een cv, sollicitatie of antwoorden op screeningsvragen en assessments (‘Direct Solliciteren’), vallen onder deze Overeenkomst (inclusief artikel D.3) en onder het Privacybeleid van NKU. Wanneer u informatie aan een Werkgever heeft verstrekt (in de vorm van een sollicitatie, cv, e-mail of anderszins), heeft NKU geen controle over hoe de Werkgever die informatie gebruikt of openbaar maakt. Als u wilt aanvragen dat de Werkgever dergelijke informatie verwijdert, wijzigt of de vertrouwelijkheid ervan behoudt, moet u deze aanvraag rechtstreeks bij de Werkgever indienen. (Alle verwijzingen op de Website naar ‘Nu solliciteren’, ‘Eenvoudig solliciteren’, ‘Makkelijk solliciteren’, ‘Solliciteren vanaf uw telefoon’, ‘Solliciteren met NKU’, ‘Aanwezigheid bevestigen voor een Hiring Event’ of soortgelijke verwijzingen betekenen ‘Direct Solliciteren’.) NKU kan uw sollicitatiemateriaal gebruiken om vast te stellen of u mogelijk geïnteresseerd bent in een Vacatureplaatsing en NKU kan contact met u opnemen over een dergelijke Vacatureplaatsing. NKU kan dergelijke informatie bewaren, ongeacht of een Vacatureplaatsing is gesloten of niet meer beschikbaar is op de Website. Omwille van het kwaliteitsbehoud van de Website en Diensten kan NKU naar eigen inzicht beperkingen opleggen aan uw mogelijkheid om te solliciteren op Vacatureplaatsingen of aan andere diensten van NKU. Daarnaast geldt dat als u uw interesse in een Vacatureplaatsing aangeeft via Direct Solliciteren of als u bevestigt dat u zult deelnemen aan een Hiring Event, u uw cv en sollicitatiegegevens naar NKU verzendt en u NKU verzoekt en machtigt om deze gegevens beschikbaar te stellen aan de relevante Werkgever(s) voor de betreffende Vacatureplaatsing(en). Als u NKU verzoekt om een sollicitatie of bericht, met inbegrip van maar niet beperkt tot een ondertekend schriftelijk aanbod, naar een Werkgever te sturen via Direct Solliciteren of het doorstuursysteem van NKU, of een sollicitatie opslaat, begrijpt u dat dit geen garanties geeft en dat NKU het recht heeft om deze sollicitatie of dit bericht opnieuw in te delen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Werkgevers kunnen vragen dat NKU uw sollicitatiematerialen, cv, antwoorden op screeningsvragen, antwoorden op assessmentvragen en andere informatie die u aan NKU verstrekt, samenvoegt in Ă©Ă©n document. U gaat er ook mee akkoord dat NKU deze sollicitatiematerialen namens u samenvoegt. Wanneer u solliciteert op een vacature op NKU, gaat u akkoord met de automatische verwerking van NKU met betrekking tot uw sollicitatie, omdat dergelijke verwerking een essentieel onderdeel van deze Overeenkomst is. Daarnaast stemt u ermee in dat uw sollicitaties en reacties die u van de Werkgever ontvangt (waaronder aanbiedingsbrieven), door NKU worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van NKU.

Als u solliciteert op een vacature via Direct Solliciteren, zal NKU proberen om uw sollicitatie naar de contactgegevens van een Werkgever of Vertegenwoordiger te sturen. We kunnen niet garanderen dat dergelijke berichten en sollicitaties worden afgeleverd, ontvangen, geopend, gelezen of verwerkt. NKU garandeert niet dat een Werkgever een dergelijk cv of ander sollicitatiemateriaal ontvangt, ervan op de hoogte wordt gesteld, dit opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de overdracht of opslag van gegevens. NKU kan u echter een melding sturen wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt. Houd er rekening mee dat Vacatures kunnen verlopen in de tijd tussen het versturen van uw sollicitatie en het moment waarop deze wordt ontvangen. NKU heeft geen verantwoordelijkheid voor verlopen Vacatures of voor het afleveren van sollicitaties voordat een Vacature verloopt. Bovendien kunnen we de juistheid van de door Werkgevers verstrekte contactgegevens niet garanderen. Ook kunnen we de technische mogelijkheden van externe sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot Applicant Tracking Systems (ATS’en), niet garanderen. Als u een sollicitatie of berichten liever niet op deze wijze verzendt en u niet wilt dat deze worden opgeslagen op NKU, moet u Direct Solliciteren en de doorstuurfunctie van NKU niet gebruiken en uw sollicitatie of berichten rechtstreeks naar de Werkgever versturen op een andere gewenste wijze, inclusief het openbare mailsysteem. U kunt direct contact opnemen met de Werkgever om naar andere sollicitatiemethoden te vragen als u niet via NKU wilt solliciteren. Als u Direct Solliciteren gebruikt, gaat u volledig akkoord met het bovenstaande.

Als u alternatieve methoden van screenen of solliciteren nodig heeft, moet u direct contact opnemen met de Werkgever om dit te vragen, aangezien NKU niet verantwoordelijk is voor het sollicitatieproces van de Werkgever.

Door gebruik te maken van NKU, gaat u ermee akkoord dat NKU niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de sollicitatie, berichten, screeningsvragen of assessments van de Werkgever of de opmaak of afleveringsmethode ervan, en dat NKU de ontvangst van uw sollicitatie door de Werkgever of de ontvangst van berichten van de Werkgever door u niet garandeert. Houd er rekening mee dat NKU de vragen die door Werkgevers worden gesteld of de kwalificatiecriteria voor vacatures van Werkgevers, niet bepaalt. Sommige vragen hebben mogelijk het label ‘Optioneel’. Dit betekent alleen maar dat de sollicitatie naar de Werkgever kan worden gestuurd zonder antwoord te geven. NKU kan niet garanderen dat de Werkgever een dergelijke sollicitatie in overweging neemt of een bepaalde vaststelling doet met betrekking tot een dergelijke sollicitatie. NKU kan Werkzoekenden ervan op de hoogte stellen dat een vereiste van een Werkgever uit een vacaturetekst niet aanwezig lijkt te zijn in een cv of sollicitatie. Deze informatie wordt zonder garantie gepresenteerd en NKU garandeert niet dat het bijwerken van een cv of sollicitatie zal leiden tot een baanaanbod. NKU garandeert de identiteit van een Werkgever of medewerkers niet en raadt Werkzoekenden aan om tijdens het sollicitatieproces zorgvuldig te werk te gaan. NKU kan geen garantie geven met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in het recruitment- of gespreksproces van een Werkgever. NKU raadt Werkzoekenden aan om best practices voor persoonlijke gezondheid en veiligheid te volgen zoals die worden aanbevolen door de World Health Organization of een gelijksoortig instituut. NKU garandeert de geldigheid van een vacature niet en raadt Werkzoekenden aan om de geldigheid ervan te controleren voordat ze beslissingen nemen over hun huidige werksituatie. Werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens van een Werkgever of de geldigheid van een vacature.

NKU kan sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s en antwoorden op screeningsvragen) en de recentheid van uw activiteiten op NKU gebruiken om te bepalen of de woorden in het cv en de antwoorden op screeningsvragen van een Werkzoekende overeenkomen met de woorden in een Vacature- of cv-zoekopdracht en vice versa. U accepteert dit en u machtigt NKU om relevante cv’s en screeningsvragen te onderscheiden van niet-relevante cv’s en screeningsvragen en deze te presenteren aan de Werkgever als relevante of niet-relevante opties. NKU kan deze informatie ook gebruiken om de Website of andere NKU-producten of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatureplaatsingen en cv’s voor Werkzoekenden en Werkgevers). Door gebruik te maken van Direct Solliciteren en screeningsvragen te beantwoorden, erkent u dat Werkgevers aan NKU de instructie kunnen hebben gegeven om afwijzingen te versturen als uw antwoorden niet overeenkomen met door de Werkgever gewenste antwoorden en erkent u dat NKU het versturen van deze weigeringen niet beoordeelt. NKU kan Werkgevers de mogelijkheid bieden om een functie op hun account, genaamd Werkgeverassistent, te activeren. Als Werkgeverassistent wordt geactiveerd, geeft de Werkgever NKU de instructie om namens de Werkgever een bericht naar de Werkzoekende te sturen met de melding dat de Werkgever niet verdergaat met de sollicitatie. Deze meldingen worden automatisch verzonden na een door de Werkgever geselecteerde periode, tenzij de Werkgever bij NKU aangeeft geïnteresseerd te zijn in uw sollicitatie. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat NKU geen aandeel heeft in het verzenden van deze berichten, en dat dergelijke berichten uitsluitend een resultaat zijn van de beslissing van de Werkgever om Werkgeverassistent te activeren en geen actie te ondernemen met betrekking tot uw sollicitatie via NKU binnen de door de Werkgever geselecteerde periode. Al het directe contact dat de Werkgever met u heeft, en dus niet via een tool van NKU (door u bijvoorbeeld rechtstreeks te bellen of e-mailen in plaats van via een doorstuurfunctie van NKU), is niet zichtbaar voor NKU en voorkomt niet dat er een afwijzingsbericht wordt verzonden via Werkgeverassistent.

Wanneer u naar vacatures zoekt op de app NKU Vacatures Zoeken en solliciteert op een vacature, inclusief vacatures op externe websites, kan NKU informatie van uw NKU-profiel voorstellen om op te nemen in uw sollicitatie. Het is uw verantwoordelijkheid om suggesties te bekijken voordat u ze accepteert en in uw sollicitatie opneemt.

Als u een werkzoekende in het VK bent, gaat u ermee akkoord dat wanneer NKU in de hoedanigheid van NKU Hire (hierna ‘NKU Hire’ genoemd) contact met u opneemt, NKU handelt als een uitzendbureau (zoals gedefinieerd onder toepasselijke wetgeving). De diensten die NKU Hire aanbiedt, worden in deze voorwaarden beschreven. NKU Hire stuurt u alleen Vacatureplaatsingen waarvan NKU Hire heeft vastgesteld dat die voor u interessant kunnen zijn. Ook gaat u ermee akkoord dat NKU Hire niet is gemachtigd om geld namens u te ontvangen en/of contracten namens u af te sluiten. U kunt uw relatie met NKU Hire op elk gewenst moment beĂ«indigen.

4. Communicatie en andere acties op de Website

Als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatureplaatsingen, cv’s en berichten) via of met behulp van de Website, kan NKU dergelijk materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten of diensten van NKU te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde wijze of anderszins. Wanneer een Werkgever materialen bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt via of met gebruik van de Website, kan NKU u informeren over dergelijke acties. Daarnaast kunnen we u ook informeren dat een Werkgever andere acties heeft ondernomen met betrekking tot een Vacature, uw cv of uw sollicitatie, zoals het pauzeren of sluiten van een Vacature, het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot uw cv of sollicitatie of de vacature. NKU kan de Werkgever informeren over activiteiten die u onderneemt op de Website of uw gebruik van de Website, bijvoorbeeld of u online bent op NKU. U stemt er hierbij mee in dat NKU dergelijke acties onderneemt.

Als u pushberichten van de browser heeft ingeschakeld maar dit wilt uitschakelen, kunt u dit doen in de instellingen van uw browser.

NKU kan u de mogelijkheid bieden om een herinnering voor het sollicitatiegesprek te ontvangen via een sms-bericht als een Werkgever een gesprek heeft ingepland. In dit geval vult u uw telefoonnummer in op het toestemmingsformulier van NKU en bevestigt u dat dit uw telefoonnummer is en u het recht heeft om sms-berichten op het nummer te ontvangen. U ontvangt alleen voor dergelijke sollicitatiegesprekken een sms-bericht van NKU en u stemt ermee in om dergelijke sms-berichten op uw mobiele telefoon te accepteren, waaronder berichten die worden verstuurd door een geautomatiseerd telefoonsysteem. Houd er rekening mee dat deze sms-dienst afhankelijk is van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers. Ook kunnen we de technische mogelijkheden van externe partijen om dergelijke sms-berichten te ontvangen, niet garanderen.

NKU kan ook functionaliteiten in berichten plaatsen die betrekking hebben op uw sollicitatie waarmee u direct met een externe partij kunt bellen. Houd er rekening mee dat deze functionaliteit enkel als een dienst wordt verleend en dat deze gesprekken niet plaatsvinden via of worden opgenomen door NKU. De standaard beltarieven van uw telefoonprovider zijn van toepassing.

U kunt berichten ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot sms-berichten, e-mails of e-mailmeldingen, die betrekking hebben op uw activiteit of die van een Werkgever (als u op een vacature heeft gesolliciteerd) op of gebruik van de Website, Direct Solliciteren, NKU Chat of een andere communicatiedienst, een ander product of een andere functie die op of via de Website wordt geboden. In alle gevallen worden dergelijke berichten of meldingen uitsluitend aangeboden als voorkomendheid en u moet hier niet op vertrouwen. Als u bijvoorbeeld een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek accepteert, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de Werkgever om te controleren of deze uw reactie heeft ontvangen. Vertrouw niet op meldingen via NKU. NKU kan uw e-mailadres gebruiken om een alias-e-mailadres te maken voor uw communicatie, in plaats van dat uw daadwerkelijke e-mailadres zichtbaar is voor de Werkgever. Mocht u ervoor kiezen om een e-mail te verzenden vanaf een externe e-mailclient, dan kan de persoon met wie u communiceert uw e-mailadres (en niet uw alias) mogelijk zien. NKU wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke meldingen van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd.

NKU behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, NKU Chat of andere communicatieopties in te schakelen voor bepaalde Werkgevers of Vacatures, en om u ervan op de hoogte te stellen dat NKU Chat of andere communicatieopties beschikbaar zijn voor een bepaalde vacature of Werkgever. Als u NKU Chat gebruikt, kunt u uw berichten openen of bekijken door naar uw NKU Chat-berichtendashboard te gaan. NKU kan, naar eigen inzicht, NKU Chat te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen voor elke Werkgever of Werkzoekende. Let op: Als u NKU Chat gebruikt om te communiceren met een Werkgever, stuurt NKU u berichten aan de hand van instructies van de Werkgever.

5. Virtuele communicatie

Werkgevers kunnen u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan virtuele en externe communicaties met behulp van NKU-producten, inclusief maar niet beperkt tot telefoongesprekken, virtuele vergaderingen en videogesprekken (‘Virtuele sollicitatiegesprekken’). U begrijpt dat NKU geen telecommunicatieprovider is en dat NKU u alleen de optie biedt om te communiceren met Werkgevers via diensten die mogelijk worden geboden door externe providers. Houd er rekening mee dat deze telecommunicatiedienst mogelijk afhankelijk is van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen of storingen kunnen optreden bij deze leveranciers. We kunnen niet instaan voor de technische capaciteiten van externe partijen om dergelijke telefoon- of videocommunicaties te ontvangen, over te dragen of te ondersteunen. NKU garandeert geen enkel aspect van uw Virtuele sollicitatiegesprekservaring, inclusief overdracht van telefoon- of videocommunicaties, kwaliteit van audio-/visueel materiaal, gegevensbeveiliging of gegevensgebruik en beperkingen. NKU is niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit uw gebruik van Virtuele gesprekken en u vrijwaart NKU van dergelijke claims.

U begrijpt dat NKU geen garantie kan geven voor de planning of beschikbaarheid van de Werkgever om Virtuele sollicitatiegesprekken te voeren en dat NKU niet kan instaan voor de geldigheid van de contactgegevens die aan ons zijn verstrekt. U begrijpt ook dat de Werkgever verantwoordelijk is voor enige en alle vragen, opmerkingen of genomen recruitmentbeslissingen. Daarnaast zijn Werkgevers verantwoordelijk voor benodigde alternatieve oplossingen tijdens Virtuele gesprekken.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ER GEEN BESCHERMING IS VOOR ENIGE INFORMATIE DIE U DEELT OF GEGEVENS DIE U OVERDRAAGT TIJDENS UW DEELNAME AAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AUDIO-/VISUEEL MATERIAAL, GESPREKSVRAGEN EN -ANTWOORDEN OF UW FOTO OF VERTEGENWOORDIGING. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NKU NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET BEVEILIGEN OF BESCHERMEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE DIE U DEELT OF OVERDRAAGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN. NKU AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR MISBRUIK VAN GEGEVENS DIE U DEELT OF OVERDRAAGT VIA HET GEBRUIK VAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VIRTUELE GESPREKKEN OPENT EN GEBRUIKT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN DAT NKU ALLE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN, AFWIJST.

6. NKU Assessments

NKU Assessments is een online tool voor de verstrekking en beoordeling van assessments voor vaardigheden die worden geselecteerd door Werkgevers (‘Assessments’), en van de reacties van Werkzoekenden (‘Reacties’) via de Website. Werkgevers kunnen de NKU Assessments-tool gebruiken om u Assessments te sturen, waarna u Reacties kunt indienen. Nadat u een Reactie heeft verstrekt, kan de Werkgever de Reactie bekijken op het NKU Assessments-platform. Indien er meerdere versies van hetzelfde Assessment bestaan, wordt het Reactiepercentiel voor een Werkzoekende alleen berekend op basis van andere Reacties op dezelfde versie van dat Assessment.

Een Assessment is uitsluitend bedoeld om een bepaalde vaardigheid te evalueren. Het is geen methode om de algemene geschiktheid van een Werkzoekende voor een vacature te evalueren. Alleen de Werkgever die het Assessment stuurt en uw Reactie bekijkt, bepaalt of een bepaalde vaardigheid relevant is voor een vacature en of een Werkzoekende geschikt is voor een vacature. Het ontvangen van of reageren op een Assessment biedt geen garantie op een baan, een aanbod voor een baan, een aanbod voor een baan met een bepaald salaris of verdere communicatie of actie van een Werkgever. Een Werkgever bepaalt als enige of de Werkzoekende op basis van de Reactie geschikt is. Werkgevers hebben NKU mogelijk de opdracht gegeven om afwijzingen te sturen als u de Assessments niet heeft voltooid op een wijze die acceptabel is voor de Werkgever. U erkent dat deze afwijzingen naar goeddunken van de Werkgever worden verzonden en dat NKU hier geen invloed op heeft. De Werkgever bepaalt als enige of opnieuw uitgevoerde Assessments in overweging worden genomen als onderdeel van het recruitmentproces.

U erkent en begrijpt dat Werkgevers selecteren welke Assessments worden gekoppeld aan hun openstaande vacatures, en dat NKU niet bepaalt welke Assessments Werkgevers sturen en dat NKU de keuze voor of het gebruik van Assessments door Werkgevers niet kan beïnvloeden. U stemt ermee in dat de vragen in een Assessment uitsluitend worden gesteld door de Werkgever die het Assessment stuurt, en niet door NKU. U stemt er verder mee in dat NKU niet verantwoordelijk is voor het aanbieden van alternatieve screeningsmethoden, indien dit is vereist op basis van de Americans with Disabilities Act of andere equivalente wetgeving, en dat uitsluitend Werkgevers verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van dergelijke alternatieve methoden. Als u een aangepaste vorm van of alternatieve methoden voor een Assessment, screening of sollicitatie nodig heeft, moet u dit aangeven bij de Werkgever. NKU kan een manier verstrekken waarmee u een dergelijke alternatieve methode of andere oplossing bij de Werkgever kunt aanvragen. NKU geeft geen garantie dat de Werkgever een dergelijke aanvraag heeft ontvangen of hierop reageert. NKU garandeert niet dat de wijze waarop Assessment-vragen worden aangeboden, voldoet aan de Americans with Disabilities Act of een equivalente wet.

U stemt ermee in en erkent dat Assessments en Reacties enkel nuttig en waardevol kunnen zijn als de inhoud vertrouwelijk blijft. U stemt er daarom mee in de inhoud van Assessments en Reacties vertrouwelijk te houden en deze niet te reproduceren of met anderen te bespreken, met uitzondering van communicatie tussen u en een Werkgever over het Assessment dat u van de Werkgever heeft ontvangen en de Reactie die u heeft gestuurd.

NKU is niet verplicht om een Assessment of Reactie te screenen, of om een Assessment of Reactie op de Website op te nemen. NKU kan Assessments of Reacties met of zonder reden en zonder enige verplichting of kennisgeving van de Website verwijderen. Assessment-links die naar u zijn verzonden, blijven mogelijk actief nadat een Werkgever zijn/haar vacaturecampagne op NKU heeft gepauzeerd of gesloten. Wanneer een Werkgever een Vacature pauzeert of sluit (bijvoorbeeld nadat de Werkgever iemand heeft aangenomen), kan NKU niet garanderen dat de Werkgever bijbehorende meldingen of updates bekijkt. Hieronder vallen Assessments, Reacties en vragen met betrekking tot alternatieve sollicitatiemethoden. U kunt er nog steeds voor kiezen om de Assessment te doen om de resultaten hiervan op te nemen in uw NKU-profiel of voor een andere sollicitatie.

NKU kan u ook de optie bieden om een Assessment te selecteren dat u afzonderlijk van een bepaalde vacature voltooit. Uw Reactie wordt dan gekoppeld aan uw NKU-profiel. U kunt zelf bepalen of de Reactie beschikbaar is voor Werkgevers die uw NKU-profiel bekijken. NKU telt de Reactie echter wel mee om verzamelde statistieken voor Reacties te genereren, zelfs als uw Reactie is verborgen.

Als Werkzoekende stemt u ermee in dat uw Reacties, sollicitaties en andere communicatie via NKU Assessments worden verwerkt en geanalyseerd door NKU overeenkomstig deze Overeenkomst en het Privacybeleid van NKU. U vraagt en machtigt NKU om uw Reactie beschikbaar te stellen aan de Werkgever die het Assessment verstrekt, of (wanneer u Assessments heeft geselecteerd) aan alle Werkgevers die uw NKU-profiel bekijken. U begrijpt dat dit zonder garantie gebeurt en dat NKU zich het recht voorbehoudt om Reacties weer te geven of opnieuw op te maken op een wijze waarop Werkgevers uw Reactie samen met Reacties van andere Werkzoekenden kunnen bekijken. NKU kan de resultaten van de Assessments van alle geselecteerde Werkzoekenden verzamelen met als doel het percentiel voor uw Reactie weer te geven. U erkent ook dat uw verzoek aan NKU voor het sturen van uw Reactie naar een Werkgever niet meer kan worden geannuleerd. NKU garandeert niet dat een Werkgever de Reactie ontvangt, opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de gegevensoverdracht. NKU kan u echter een melding sturen wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt.

Als Werkzoekende maakt of verstuurt u geen Reactie die: (i) zeer vertrouwelijke persoonlijke informatie bevat, zoals informatie over bankrekening of creditcard, informatie over online accounts, BSN-nummers (of vergelijkbare nummers buiten Nederland), gezondheidsinformatie of andere categorieĂ«n gegevens die vallen onder speciale vereisten voor inbreukmeldingen in elk land; (ii) eigendomsinformatie, handelsgeheimen, vertrouwelijke informatie, advertenties, kettingbrieven, pyramideschema’s, investeringskansen of andere ongevraagde commerciĂ«le communicatie bevat (tenzij anderszins door ons uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan); of (iii) direct of indirect de Websiteregels schendt.

NKU treedt niet op als uitzendbureau door de NKU Assessments-tool aan te bieden. Wanneer u gebruikmaakt van NKU Assessments, erkent u en stemt u ermee in dat NKU geen medewerkers voor Werkgevers werft of werkgelegenheid voor Werkzoekenden verzorgt. NKU biedt enkel een tool waarmee Werkgevers en Werkzoekenden naar eigen inzicht Assessments en Reacties kunnen uitwisselen. Werkgevers en Werkzoekenden zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van Assessments en Reacties, verzoeken om sollicitatiegesprekken of aanbiedingen, eventuele problemen die voortvloeien uit een aanvaarding of weigering van een baan en alle andere problemen die voortvloeien uit het gebruik van NKU Assessments.

Als Werkzoekende stemt u ermee in dat alle rechten die u heeft op grond van toepasselijke wetten op het gebied van werkgelegenheid, gelijkheid en discriminatie, de US Fair Credit Reporting Act, overeenkomstige wetten van staten en vergelijkbare wetten die consumenten- of kredietrapportagebureaus in andere landen reguleren, alleen jegens de Werkgever kunnen worden ingeroepen.

NKU is geen externe belanghebbende in of aansprakelijk voor enige overeenkomsten tussen een Werkgever en een Werkzoekende, ongeacht of NKU een vergoeding van de Werkgever ontvangt in verband met de transactie. NKU is niet aansprakelijk voor kosten of schade voortvloeiend uit of in verband met een dergelijke transactie.

NKU is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, rechtsgeldigheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Website, de NKU Assessments-tool en alle Assessments en Reacties.

7. Salaris, carriĂšre, werven en andere informatie van NKU

NKU kan sommige informatie en inhoud uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekken aan gebruikers. NKU kan u bijvoorbeeld gegevens verstrekken met betrekking tot een inschatting van het salaris voor een bepaalde Vacatureplaatsing, het aantal sollicitaties op een Vacatureplaatsing of de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet, zoals worden geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. Deze informatie die wordt verstrekt door NKU, is gebaseerd op schattingen, is uitsluitend bedoeld ter informatie en zonder garanties, kan worden gewijzigd en de nauwkeurigheid ervan kan variĂ«ren. NKU kan ook salarisschattingen geven op andere Websitepagina’s dan Vacatureplaatsingen. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn die zijn gebaseerd op meerdere gegevens verstrekt aan NKU door externe partijen, inclusief van dochterondernemingen van NKU. Deze cijfers worden enkel voor een algemene vergelijking aan NKU-gebruikers verstrekt. Het minimumloon kan verschillen per rechtsgebied en u moet contact opnemen met de Werkgever voor het daadwerkelijke salaris.

Zo dient informatie met betrekking tot carriĂšres of werving die door NKU wordt geboden ook uitsluitend ter informatie en kan deze niet worden opgevat als professionele loopbaanondersteuning of personeelsdiensten. U begrijpt dat NKU suggesties of informatie kan delen over best practices, maar u begrijpt ook dat het uiteindelijk uw verantwoordelijkheid is om te bepalen hoe u zoekt naar een baan of een kandidaat. Tevens begrijpt u dat NKU geen uitzendbureau of personeelsbureau is en dat het verstrekken van carriĂšre- of wervingsgidsen dit niet impliceert. U begrijpt ook dat door te verwijzen naar of gebruik te maken van deze carriĂšre- en wervingsgidsen, u geen sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en indiensttreding worden gegarandeerd en u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze diensten of gidsen. NKU kan u als een gebruiker van de Website van tijd tot tijd e-mails sturen vanuit de carriĂšre- of wervingsgidsen als onderdeel van de diensten aan u. Deze e-mails kunnen het volgende bevatten, maar zijn niet beperkt tot: tips voor het verbeteren van uw cv of hoe u uw cv effectief kunt gebruiken in het sollicitatieproces, veelgestelde vragen tijdens sollicitatiegesprekken, volgende stappen nadat u een sollicitatie heeft verstuurd en hoe u zich voorbereidt op een nieuwe baan nadat u bent aangenomen.

NKU kan als onderdeel van de Diensten u de mogelijkheid bieden om contact te leggen met externe partijen, ook wel carriÚrecoaches of professionele schrijvers genoemd, om het zoeken naar vacatures, het opstellen van een cv of carriÚrestrategieën te bespreken, via de Website of persoonlijk. Ongeacht de manier waarop u met deze partijen communiceert, erkent u dat deze externe partijen geen medewerkers zijn van NKU en dat NKU niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een dergelijk gesprek. Deel geen informatie met deze partijen die u als vertrouwelijk of persoonlijk gevoelig beschouwt. NKU geeft geen garanties voor de kwaliteit of effectiviteit van enig advies, enige aanbevelingen of enige begeleiding die u krijgt van deze externe partijen. U gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, NKU geen aansprakelijkheid heeft die voortvloeit uit enig gesprek dat u heeft met een dergelijke externe partij.

8. Uw gegevens als werkzoekende

Als Werkzoekende onderneemt u verschillende acties op onze Website. U zoekt bijvoorbeeld naar vacatures en NKU heeft kennis van gegevens en slaat gegevens op met betrekking tot de functies waarop u zoekt en die u selecteert, evenals de locatie van deze vacatures, het algemene salarisniveau of ervaringsniveau van de vacatures die u bekijkt (indien aangegeven in de vacature), de vacatures waar u op reageert, de hoeveelheid activiteiten of tijd van uw meest recente activiteit op NKU, informatie die u direct aan NKU verstrekt waaronder gewenst salaris of eerdere ervaring, of enige andere acties op de Website. U weet exact welke gegevens dit zijn omdat u de persoon bent die de activiteiten heeft ondernomen en de gegevens alleen betrekking hebben op uw activiteiten. Als u een NKU-account of een NKU-cv heeft, stemt u ermee in dat NKU deze gegevens kan koppelen aan uw NKU-profiel en de vastgelegde feitelijke gegevens mag gebruiken om Vacatures en u of uw openbare cv aan Werkgevers voor te stellen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die voldoet aan uw profiel op NKU. U stemt er ook mee in dat NKU contact met u op mag nemen op basis van dit vastgelegde gedrag namens Werkgevers of NKU zelf. Houd er rekening mee dat onder de voornoemde acties geen informatie verzonden door u naar een externe partij hoort. NKU kan echter wel openbaar weergeven dat u de NKU-website onlangs heeft gebruikt om te communiceren met een externe partij. Als u uw cv als openbaar instelt, betekent dit ook dat NKU alle bovenstaande informatie over uzelf mag delen met externe Werkgevers. Als u deze informatie niet wilt delen, kunt u uw cv op privé zetten.

9. Screeningstools

NKU kan screeningstools beschikbaar stellen aan Werkgevers voor het sollicitatieproces, waaronder screeningsvragen, telefonische screeningshulpmiddelen en assessments. NKU verstrekt licenties voor deze hulpmiddelen voor het gebruik door Werkgevers zoals is aangegeven door deze Werkgevers. Als Werkzoekende stemt u ermee in dat de Werkgever heeft bepaald om deze hulpmiddelen te gebruiken als onderdeel van het sollicitatieproces, en de gestelde vragen worden uitsluitend bepaald door de Werkgever en worden niet gesteld door NKU. De Werkgever is de enige partij die bepaalt welke antwoorden een kandidaat kwalificeren en is de enige verantwoordelijke voor het gebruik van het screeningshulpmiddel, inclusief de resultaten met een ‘ongelijkwaardige impact’. U stemt er verder mee in dat alleen de Werkgever verantwoordelijk is voor het aanbieden van alternatieve screeningsmethoden, indien dit is vereist op basis van de Americans with Disabilities Act of andere equivalente wetgeving. NKU garandeert niet dat de wijze waarop deze vragen worden aangeboden, voldoen aan de Americans with Disabilities Act of andere equivalente wetgeving.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Overeenkomst en elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt of op enige manier is gekoppeld aan de Website (‘Geschil’) is voor alle zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geldigheid, opzet en prestaties van deze Overeenkomst, de wetgeving van de staat Texas in de Verenigde Staten van toepassing indien u zich in de VS bevindt, of de wetten van de Republiek Ierland indien u zich elders bevindt, zonder hierbij uitvoering te geven aan conflicten van wetsbeginselen. Alle acties, rechtszaken of andere wettelijke procedures in verband met een dergelijk Geschil worden uitsluitend ingediend bij rechtbanken die zich in Travis County in Texas in de VS bevinden als u zich in de Verenigde Staten bevindt, of in Dublin in Ierland als u zich elders bevindt. Elk van de Partijen stemt hierbij in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken in Travis County (Texas, VS) indien u zich in de VS bevindt, of Dublin (Ierland) indien u zich elders bevindt.

U doet hierbij ook afstand van elk recht op een juryrechtszaak in verband met een actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website of deze Algemene voorwaarden indien u zich in de Verenigde Staten bevindt.

11. Vrijwaring van collectieve processen

Door gebruik te maken van de Website en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door NKU, erkent u dat NKU deze alleen kan aanbieden onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierin uiteengezet. Als gedeeltelijke vergoeding voor uw gebruik van de Website en deze diensten, gaat u ermee akkoord NKU niet te vervolgen als een collectieve eiser of collectieve vertegenwoordiger, zult u zich niet aansluiten als collectieve eiser, of op enigerlei wijze deelnemen als een benadeelde partij in een collectieve rechtszaak tegen NKU met betrekking tot uw gebruik van de Website. Bovendien is uw gebruik van Vacatures zoeken, als Werkzoekende, van de Website kosteloos en u erkent dat een deel van de prijs die u betaalt om deze Website te gebruiken, uw aanvaarding van deze Algemene voorwaarden is met inbegrip van deze vrijwaring van collectieve processen (class action waiver). Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze voorwaarden, kunt u de Website niet meer gebruiken. Niets uit deze paragraaf beperkt echter uw recht om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief bij de lokale rechtbank, met inachtneming van artikel 9 hierboven.

Algemene voorwaarden voor Werkgevers

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkgevers en andere gebruikers die de Website openen of gebruiken zoals bedoeld voor individuen en/of organisaties die informatie met betrekking tot openstaande vacatures namens zichzelf of iemand anders beschikbaar willen maken, inclusief maar niet beperkt tot bureaus die inkopen voor meerdere partijen, of anderszins hun acceptatie van deze Overeenkomst aangeven. Voor dit artikel B van de Algemene voorwaarden van NKU worden met alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’, u, het individu dat of de organisatie die deze Website opent in uw hoedanigheid als Werkgever bedoeld.

1. Werkgeversaccounts

Wanneer u op de Website een NKU-account of Bedrijfspagina aanmaakt, vacatures plaatst die aangeven dat er openstaande vacatures zijn en als u ander baangerelateerd materiaal plaatst, inclusief links naar websites van externe partijen (‘Vacatureplaatsingen’ of ‘Vacatures’), als onderdeel van het NKU Advertentieprogramma of anderszins, stemt u ermee in dat deze Overeenkomst, de voorwaarden die zijn gekoppeld aan alle NKU-diensten die u gebruikt, en alle beleidsregels van NKU, inclusief het Privacybeleid en Cookiebeleid van NKU, op u van toepassing zijn. Wanneer u een NKU-account aanmaakt, kan NKU u vragen om uw identiteit te verifiĂ«ren via een externe dienst genaamd Mitek. Door Mitek te gebruiken, verstuurt u uw identificatiedocumenten via NKU naar Mitek voor verificatie, stemt u in met het delen van uw identificatiedocumenten met Mitek, en accepteert u dat Mitek als enige verantwoordelijk is voor elk gebruik of verlies van gegevens die u verstrekt. Dit proces omvat niet het vastleggen of opslaan van biometrische identificatie of biometrische identificatoren.

Als Werkgever is uw account bedoeld voor zakelijk gebruik en niet voor persoonlijk gebruik. NKU is er niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid van de hand als uw e-mail oneigenlijk wordt gebruikt door een externe partij. Door u te registreren voor een NKU-account, gaat u ermee akkoord om verplichte e-mailupdates te ontvangen met betrekking tot afwijkende activiteiten op uw NKU-account. Als u probeert een e-mail te verzenden vanaf een naam of e-mailadres dat niet correct, accuraat, actueel of volledig is, behouden wij ons het recht voor om een dergelijke e-mail te verwijderen. Bovendien is een poging om een dergelijke e-mail te verzenden een schending van onze voorwaarden.

In sommige gevallen kunnen meerdere gebruikers aan hetzelfde account zijn gekoppeld (‘Gekoppeld account’). Een Gekoppeld account wordt gemaakt wanneer de primaire eigenaar (‘Beheerder’) van een Werkgeversaccount andere gebruikers uitnodigt voor hetzelfde account. Beheerders kunnen deze andere gebruikers verschillende niveaus van toegang en functionaliteit (‘Functies’) bieden binnen het account, zoals beschreven op de website. Als u een Beheerder bent die een gebruiker toevoegt aan een Functie of meerdere Functies, verklaart u aan NKU dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van dit account bent en dat u de bevoegdheid heeft om toe te staan dat deze gegevens en toegang worden gedeeld. U stemt er verder mee in om NKU te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aantijgingen, vorderingen, acties, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot de honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit het delen van deze gegevens en toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord dat NKU geen aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid van de bovenstaande verklaringen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor deze nauwkeurigheid. Wanneer u een Gekoppeld account gebruikt, kunnen alle gebruikers met bepaalde Functies toegang hebben tot alle accountgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot communicatie en acties van alle andere gebruikers en sollicitanten binnen het Gekoppelde account, cv-contacten en factureringsgegevens, en u stemt in met dergelijke toegang.

Adreswijziging: Indien u ons een factuuradres heeft verstrekt en u wijzigt een dergelijk factuuradres van een adres binnen de Verenigde Staten in een adres buiten de Verenigde Staten, of van een adres buiten de Verenigde Staten in een adres binnen de Verenigde Staten, blijft u aan deze Overeenkomst gebonden met dezelfde partij van NKU gedurende de rest van de kalendermaand waarin u de wijziging heeft aangebracht. U erkent hierbij dat u vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand aan deze Overeenkomst bent gebonden met de van toepassing zijnde partij van NKU die in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst is geĂŻdentificeerd met betrekking tot een dergelijke nieuwe woonplaats.

Als u in uw NKU-werkgeversaccount creditcardgegevens heeft verstrekt om te betalen voor een product of dienst van NKU, kan NKU op die creditcard kosten in rekening brengen voor andere producten of diensten die u bestelt.

2. Werkgeversdiensten inclusief Direct Solliciteren en screeningsvragen

U stemt er ook mee in dat NKU, als een dienst voor Werkzoekenden, zijn Direct Solliciteren-doorstuurfunctie mag activeren voor uw Vacatures en dat Werkzoekenden die interesse willen tonen in een dergelijke Vacature, dat alleen mogen doen via Direct Solliciteren en dat NKU sollicitaties naar het verstrekte e-mailadres zal sturen. U gaat er ook mee akkoord dat NKU een chatbot kan activeren waarmee Werkzoekenden op uw Vacature kunnen solliciteren door vragen te beantwoorden. De antwoorden die een Werkzoekende verstuurt, worden aan u weergegeven als een sollicitatie. Als u de kandidaatbeheerprogramma’s van NKU gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot het Werkgeversdashboard of door de doorstuurfunctie Direct Solliciteren te activeren voor uw Vacatures, erkent u en gaat u ermee akkoord dat NKU functies beschikbaar kan maken waarmee u handelingen kunt uitvoeren met betrekking tot de Werkzoekende, zoals tools voor het plannen van een sollicitatiegesprek, bekijken van een cv en afwijzen van een kandidaat. U gaat ermee akkoord dat door het gebruik van dergelijke kandidaatbeheerprogramma’s u NKU de opdracht geeft om de sollicitatiematerialen, het cv, de antwoorden op screeningsvragen, de antwoorden op assessments en andere informatie van de kandidaat die u aan NKU verstrekt, samen te voegen in Ă©Ă©n document. U gaat er ook mee akkoord dat NKU niet verantwoordelijk is voor het onderhouden of bewaren van dergelijke sollicitatiematerialen, en dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen naleving van toepasselijke vereisten voor recordbehoud. Als u deze tools gebruikt, geeft u informatie aan NKU en verzoekt en machtigt u ons om dergelijke informatie beschikbaar te stellen aan de betreffende Werkzoekende. Daarnaast stemt u ermee in dat informatie die wordt gedeeld via NKU, wordt verwerkt en geanalyseerd door NKU, volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van NKU. NKU kan dergelijke informatie opslaan, ongeacht of een functie al is vervuld.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw e-mails, sollicitatieformulier, screeningsvragen of de indeling daarvan, Bedrijfspagina’s die u aanmaakt en Vacatures die u plaatst, en alle berichten die u via Direct Solliciteren of anderszins verstuurt. U gaat er bovendien mee akkoord dat NKU niet verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud en alle aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud van de hand wijst, inclusief of dergelijke inhoud wettelijk is. U gaat ermee akkoord dat Vacatures, een deel van een Bedrijfspagina of vragen voor Werkzoekenden om welke reden dan ook door NKU kan/kunnen worden geweigerd of verwijderd. NKU biedt geen garanties betreffende de levering of ontvangst van e-mails of sollicitatiedocumentatie van Werkzoekenden of een foutloze overdracht of opslag van gegevens. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd. Als u het niet prettig vindt om een bericht te sturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schriftelijk aanbod, aan een Werkzoekende via de doorstuurfuncties van NKU, gebruikt u de doorstuurfuncties van NKU niet en neemt u via de in het cv of de sollicitatie verstrekte persoonlijke gegevens contact op met de Werkzoekende of via een methode van uw keuze. Als u de functie Direct Solliciteren gebruikt, zal NKU proberen om sollicitaties naar de door u opgegeven contactgegevens te sturen. NKU kan de door u opgegeven contactgegevens echter niet verifiĂ«ren. Indien u onjuiste contactgegevens heeft verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te corrigeren, om op passende wijze te reageren, of om de nodige stappen te ondernemen om de privacy van Werkzoekenden te beschermen, en vrijwaart u NKU van enige schade die daaruit voortvloeit.

Als u de doorstuurfunctie Direct Solliciteren gebruikt voor uw Vacatures, erkent u en gaat u ermee akkoord dat NKU functies kan toevoegen aan de e-mails van Direct Solliciteren. Bovendien mag NKU namens u per e-mail herinneringen sturen aan Werkzoekenden die u wilt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Daarnaast kan NKU namens u e-mails verzenden naar Werkzoekenden om aan te geven dat uw Vacature mogelijk overeenkomt met het cv van de Werkzoekende. Als u screeningsvragen gebruikt, heeft u de mogelijkheid om NKU de instructie te geven om afwijzingen te versturen indien de Werkzoekende de vragen niet heeft beantwoord zoals aangegeven in de online instructies. Als u voor deze optie kiest, stemt u ermee in dat wij afwijzingen sturen naar deze kandidaten en hen de status ‘Afgewezen’ geven in uw kandidaatdashboard. U stemt er ook mee in dat NKU het overdragen of opslaan van deze of alle andere afwijzingen niet beoordeelt (aangezien dit automatisch gebeurt), dat overdracht of opslag niet wordt gegarandeerd, en dat de Werkzoekende de screeningsvragen wellicht niet juist heeft beantwoord. Wanneer u de kandidaatbeheertools van NKU gebruikt, krijgt u mogelijk de optie om automatische afwijzingen naar kandidaten te sturen waarvan de status is ingesteld op ‘afgewezen’. Als u een dergelijke optie kiest, stemt u ermee in dat NKU geen aandeel heeft in het overdragen of opslaan van afwijzingen.

U gaat ermee akkoord dat NKU actie kan ondernemen om te proberen om spamsollicitaties te identificeren en te verminderen, en dat een methode hiervoor kan zijn om een motivatiebrief te vereisen voor dergelijke sollicitanten. NKU verifieert de identiteit van Werkzoekenden die reageren op uw vacature niet en is niet op de hoogte van de motivatie van Werkzoekenden die reageren op uw vacature en kan daarom niet de kwalificaties of de interesse van de Werkzoekende garanderen. U gaat ermee akkoord dat Direct Solliciteren en de doorstuurfuncties van NKU aan u worden gepresenteerd zonder garanties en dat NKU geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de communicatie tussen u en de Werkzoekende. Deze communicatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de Werkzoekende.

Door gebruik te maken van geautomatiseerde telefonische screening, stemt u ermee in dat u NKU verzoekt om de Werkzoekende een telefoonnummer te sturen dat de Werkzoekende kan bellen om uw telefonische screeningsvragen te beantwoorden. U stemt ermee in dat deze vragen deel uitmaken van het sollicitatieproces, enkel door u zijn bepaald, en niet worden gesteld door NKU. U stemt er ook mee in dat u NKU alleen vraagt om de antwoorden op de screeningsvragen van de Werkzoekende vast te leggen en dat NKU de opname van de antwoorden op uw vragen zal doorsturen. U gaat ermee akkoord dat NKU de opname beluistert en analyseert in overeenstemming met het Privacybeleid. NKU wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke telefoonschermen en antwoorden van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd.

U vrijwaart en verdedigt NKU, de medewerkers van NKU, aan NKU gelieerde ondernemingen en licentiegevers van vorderingen of aansprakelijkheden jegens externe partijen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een Bedrijfspagina die u heeft gemaakt, of uit Vacatures of screeningsvragen (of antwoorden daarop) die u heeft geplaatst of berichten die u heeft verzonden (inclusief vragen voor Werkzoekenden in elk van de voorgaande). NKU kan analysegegevens van Vacatures beschikbaar maken op een Bedrijfspagina of ergens anders op de Website, en kan naar eigen inzicht analysegegevens met betrekking tot uw Werkgeversaccount verstrekken aan iedereen binnen uw bedrijf. Indien er sprake is van een onbetaald(e) of openstaand(e) factuur of saldo, heeft NKU het recht om het gebruik van dit of een ander NKU-product door u op te schorten of te beëindigen voor zover wettelijk toegestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot NKU-producten waarvoor u geen onbetaald(e) factuur of saldo heeft uitstaan. NKU kan ervoor kiezen om het volgende toe te passen: (i) boetes voor te late betalingen volgens de actuele US Federal Reserve-rentepercentages plus 10% of de maximale rente zoals wettelijk toegestaan, afhankelijk van welke lager is en (ii) een wettelijk vastgesteld vast bedrag voor schadeloosstelling voor herstelkosten, indien geboden onder toepasselijke wetgeving, en (iii) redelijke onkosten en advocaatkosten die NKU moet betalen voor het innen van dergelijke late betalingen.

Als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatureplaatsingen, cv’s en berichten) via of met behulp van de Website, kan NKU dergelijk materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten of diensten van NKU te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde wijze of anderszins. Als u via of met behulp van de Website materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt, of wanneer u simpelweg de Website bezoekt of gebruikt, kan NKU een Werkzoekende ook informeren dat u een actie heeft ondernomen, bijvoorbeeld met betrekking tot een Vacature, het cv van de Werkzoekende, of sollicitatie, zoals het pauzeren of sluiten van een Vacature, het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot de sollicitatie of vacature. U stemt er hierbij mee in dat NKU dergelijke acties onderneemt.

NKU kan naar eigen goeddunken labels of badges toevoegen aan namen van Werkgevers of Vacatures, zoals,’Werkgever die snel reageert’ of ‘Actieve Werkgever’. NKU bepaalt de wijze waarop zulke labels of badges worden vastgesteld of welke Werkgevers hiervoor in aanmerking komen. De afwezigheid van een label of badge kan erop wijzen dat NKU niet over voldoende data beschikt om te bepalen of een Werkgever hiervoor in aanmerking komt.

3. Vacaturematch

NKU kan sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s en antwoorden op screeningsvragen) van Werkzoekenden en de recentheid van hun activiteiten op NKU gebruiken om te bepalen of de woorden in hun cv en de antwoorden op screeningsvragen overeenkomen met de woorden in een Vacature- of cv-zoekopdracht en vice versa. U accepteert dit en u machtigt NKU om relevante cv’s en screeningsvragen te onderscheiden van niet-relevante cv’s en screeningsvragen en deze aan u te presenteren als relevante of niet-relevante opties. NKU kan deze informatie ook gebruiken om de Website of andere NKU-producten of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatureplaatsingen en cv’s voor Werkzoekenden en Werkgevers).

4. Salaris, sollicitaties of andere informatie van NKU

NKU kan sommige informatie en inhoud uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekken aan gebruikers. NKU kan Werkzoekenden bijvoorbeeld voorzien van gegevens over geschatte salarissen voor een bepaalde Vacatureplaatsing of u voorzien van gegevens over het aantal reacties op uw Vacature. Alle dergelijke gegevens die zijn verstrekt door NKU, zijn schattingen, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen worden gewijzigd, en de nauwkeurigheid ervan kan variĂ«ren. Met betrekking tot informatie over schattingen moet u, als u deelneemt aan het NKU Advertentieprogramma, zich ervan bewust zijn dat dit geen informatie is die u koopt van NKU en dat er per sollicitatie niets in rekening wordt gebracht. NKU kan ook salarisschattingen geven op andere Websitepagina’s dan Vacatureplaatsingen. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn die zijn gebaseerd op meerdere gegevens verstrekt aan NKU door externe partijen, inclusief van gelieerde ondernemingen van NKU. Deze cijfers worden enkel voor een algemene vergelijking aan NKU-gebruikers verstrekt. Het minimumloon kan verschillen per rechtsgebied en u moet contact opnemen met de Werkgever voor het daadwerkelijke salaris. NKU verstrekt mogelijk ook gegevens over weergaven met betrekking tot uw vacature. Deze cijfers worden uitsluitend ter informatie verstrekt, zijn op elk moment onderhevig aan veranderingen en NKU garandeert de nauwkeurigheid ervan niet. NKU behoudt zich het recht voor om de meetmethode voor die cijfers op elk moment te veranderen.

5. Screeningstools

NKU kan screeningstools beschikbaar stellen aan u voor gebruik tijdens het sollicitatieproces, waaronder screeningsvragen, telefonische screeningshulpmiddelen en assessments. NKU verleent u een licentie om deze hulpmiddelen naar eigen inzicht te gebruiken. Als u gebruikmaakt van een screeningsproduct dat door NKU aan u beschikbaar is gesteld, stelt u dat u heeft besloten om deze hulpmiddelen te gebruiken als deel van uw sollicitatieproces en de inhoudelijke vragen die worden gesteld of zijn gekozen, uitsluitend door u zijn bepaald en niet worden gesteld door NKU. U bent de enige partij die bepaalt welke antwoorden een kandidaat geschikt maken. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik van het screeningshulpmiddel, inclusief de resultaten met een ‘ongelijkwaardige impact’. U gaat er ook mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het bieden van alternatieve screeningsmethoden, indien vereist op basis van de Americans with Disabilities Act of een andere gelijkwaardige wet. NKU garandeert niet dat de leveringsmethode van deze vragen conform de Americans with Disabilities Act of een gelijkwaardige wet is. U stemt ermee in om NKU te vrijwaren van alle aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van een Screeningshulpmiddel door u, waaronder vorderingen gebaseerd op het feit dat een hulpmiddel niet voldoet aan de Americans with Disabilities Act of dat het screeningshulpmiddel resulteert in een ‘ongelijkwaardige impact’.

NKU kan Werkgevers de mogelijkheid bieden om een functie op hun account, genaamd Werkgeverassistent, te activeren. Als Werkgeverassistent wordt geactiveerd, geeft de Werkgever NKU de instructie om namens de Werkgever een bericht naar de Werkzoekende te sturen met de melding dat de Werkgever niet verdergaat met de sollicitatie. Als u wilt voorkomen dat een afwijzing wordt verstuurd, moet u uw interesse in de sollicitatie op NKU aangeven. Al het directe contact dat u heeft met een Werkzoekende, en dus niet via een tool van NKU (door bijvoorbeeld een Werkzoekende rechtstreeks te bellen of e-mailen in plaats van via een doorstuurfunctie van NKU), is niet zichtbaar voor NKU en voorkomt niet dat er een afwijzing wordt verzonden via Werkgeverassistent. Als u Werkgeverassistent activeert, moet u via een tool van NKU communiceren met een Werkzoekende om te voorkomen dat er een afwijzing wordt verzonden via Werkgeverassistent. Als u Werkgeverassistent activeert, gaat u ermee akkoord dat u NKU opdracht geeft om deze berichten te sturen naar kandidaten waarop u niet reageert binnen het door u gekozen tijdsbestek, en u gaat ermee akkoord NKU schadeloos te stellen voor claims die hieruit voortvloeien.

6. Communicatie via NKU

U kunt berichten, e-mails of e-mailmeldingen ontvangen die horen bij de activiteit op of het gebruik van de Website, Direct Solliciteren, NKU Chat of een andere communicatiedienst, een ander product of een andere functie die op of via de Website wordt geboden, door u of door een Werkzoekende. In alle gevallen worden dergelijke berichten of meldingen uitsluitend aangeboden als voorkomendheid en u moet hier niet op vertrouwen. Als u bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek wilt voeren met een Werkzoekende, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de Werkzoekende om te controleren of deze op de hoogte is van het sollicitatiegesprek. Vertrouw niet op meldingen via NKU. NKU kan uw e-mailadres gebruiken om een alias-e-mailadres te maken voor uw communicatie, in plaats van dat uw daadwerkelijke e-mailadres zichtbaar is voor de Werkzoekende. Mocht u ervoor kiezen om een e-mail te verzenden vanaf een externe e-mailclient, dan kan de persoon met wie u communiceert mogelijk uw e-mailadres zien, in plaats van de alias. NKU wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke meldingen van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd.

Als u een Vacature rechtstreeks op NKU plaatst, worden sollicitaties alleen naar uw NKU-dashboard verstuurd. Andere meldingen die u ontvangt, worden enkel uit voorkomendheid aangeboden. U ontvangt bijvoorbeeld mogelijk geen e-mailmeldingen voor sollicitaties als een Werkzoekende de screeningsvragen niet juist heeft beantwoord. Deze sollicitaties worden wel naar uw NKU-dashboard gestuurd. NKU behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, NKU Chat in te schakelen voor bepaalde Werkgevers of Vacatureplaatsingen, en om Werkzoekenden ervan op de hoogte te stellen dat NKU Chat of andere communicatiemogelijkheden beschikbaar zijn voor een bepaalde Vacature of Werkgever. Als u NKU Chat gebruikt, kunt u uw berichten openen of bekijken door naar uw NKU Chat-berichtendashboard te gaan. Als u NKU Chat niet wilt gebruiken, kunt u dit uitschakelen in uw NKU Chat-dashboard. NKU kan, naar eigen inzicht, NKU Chat te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen voor elke Werkgever of Werkzoekende.

7. Virtuele communicatie 

NKU kan u de optie bieden om virtuele en externe communicaties met Werkzoekenden te beheren binnen NKU-producten, inclusief maar niet beperkt tot telefoongesprekken, virtuele vergaderingen en videogesprekken (‘Virtuele sollicitatiegesprekken’). Diensten zijn bijvoorbeeld toegang bieden tot planning, videovergaderingen, webvergaderingen, vergaderruimtes en andere samenwerkingsdiensten die worden geleverd door externe telecommunicatieproviders. U begrijpt dat NKU geen telecommunicatieprovider is. NKU wijst alle garanties af met betrekking tot de overdracht van virtuele communicatie. NKU geeft geen garanties voor (1) de beschikbaarheid van dergelijke diensten wanneer u ze probeert te starten (2) de kwaliteit van dergelijke diensten of (3) de datums of tijden die u heeft afgesproken met Werkzoekenden voor uw Virtuele sollicitatiegesprek. Verder verifieert NKU niet de identiteiten of kwalificaties van Werkzoekenden met wie u Virtuele sollicitatiegesprekken plant.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ER GEEN BESCHERMING IS VOOR ENIGE INFORMATIE DIE U DEELT OF GEGEVENS DIE U OVERDRAAGT TIJDENS UW DEELNAME AAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AUDIO-/VISUEEL MATERIAAL, GESPREKSVRAGEN EN -ANTWOORDEN OF UW FOTO OF VERTEGENWOORDIGING. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NKU NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET BEVEILIGEN OF BESCHERMEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE DIE U DEELT OF OVERDRAAGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN. NKU AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR MISBRUIK VAN GEGEVENS DIE U DEELT OF OVERDRAAGT VIA HET GEBRUIK VAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN OPENT EN GEBRUIKT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN DAT NKU ALLE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN VIRTUELE SOLLICITATIEGESPREKKEN, AFWIJST.

Op uw verzoek kan NKU uitnodigingen verzenden naar extra vertegenwoordigers binnen uw bedrijf om deel te nemen aan Virtuele sollicitatiegesprekken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat NKU dergelijke uitnodigingen namens u verzendt naar de e-mailadressen die u verstrekt voor deze vertegenwoordigers, maar dat NKU niet verantwoordelijk is voor onjuistheden in de contactgegevens die u verstrekt. Verder is NKU niet verantwoordelijk, en bent u als enige verantwoordelijk, voor het gedrag of de acties van uw vertegenwoordigers. U verklaart dat u de bevoegdheid heeft om uw extra vertegenwoordigers te binden aan de voorwaarden van NKU, en door uitnodigingen naar uw vertegenwoordigers te verzenden, bindt u ze aan de voorwaarden van NKU.

U begrijpt dat NKU u alleen de optie biedt om te communiceren met Werkzoekenden via diensten die mogelijk worden geboden door externe providers. NKU is geen partij bij uw Virtuele sollicitatiegesprekken en is geen deelnemer aan afspraken die u maakt met Werkzoekenden. NKU heeft geen toegang tot video-inhoud die u uitvoert met behulp van externe providers, legt deze niet vast, slaat deze niet op en analyseert deze inhoud niet. U gaat ermee akkoord dat u Virtuele sollicitatiegesprekken niet vastlegt, opslaat of analyseert zonder expliciete toestemming van Werkzoekenden. U doet dit alleen in overeenstemming met toepasselijke wetgevingen. U bent verantwoordelijk voor alle aanvragen voor alternatieve sollicitatiemethoden van Werkzoekenden.

8. Bedrijfspagina’s

Wanneer u een Vacature rechtstreeks op NKU plaatst of een verzoek indient voor een landingspagina op NKU, zoals NKU Next, kan NKU automatisch een Bedrijfspagina voor u genereren. U begrijpt dat NKU openbaar beschikbare informatie over uw bedrijf mag weergeven op de Bedrijfspagina, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. U machtigt NKU om die Bedrijfspagina namens u en voor u te claimen. De pagina wordt gemarkeerd met de status ‘Profiel geclaimd’ en u kunt informatie bewerken en toevoegen. Materialen van gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) kunnen op Bedrijfspagina’s worden geplaatst door personen die niet gelieerd zijn aan het Bedrijf dat deze Bedrijfspagina beheert, waaronder maar niet beperkt tot antwoorden op vragen op Bedrijfspagina’s. Bovendien kan NKU al uw op de Website geplaatste Vacatures op uw Bedrijfspagina vermelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Vacatures die rechtstreeks op NKU zijn geplaatst en die zijn geïndexeerd door NKU. U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud die u bewerkt of op een Bedrijfspagina plaatst, ongeacht of deze door of voor u is gemaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s of video’s die u plaatst en externe websites die via de inhoud die u op een Bedrijfspagina plaatst, kunnen worden geopend.

NKU kan daarnaast NKU Bedrijfspagina’s Premium aanbieden, met functies die alleen op abonnementsbasis beschikbaar zijn. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht, zoals aangegeven op een inkooporder. NKU behoudt zich het recht voor om deze functies te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen. Daarnaast omvatten deze functies mogelijk analyses of andere cijfers waarvan NKU niet garandeert dat deze kloppen en waarvoor u zelf moet bepalen of ze geschikt zijn voor uw beoogde gebruik of doel. U kunt uw deelname aan NKU Bedrijfspagina’s Premium te allen tijde beĂ«indigen door NKU hiervan op de hoogte te stellen. De beĂ«indiging is doorgaans van kracht vanaf het begin van de volgende kalendermaand. Als u heeft vooruitbetaald voor een jaarabonnement, wordt het abonnement direct opgezegd en verstrekt NKU een restitutie naar rato voor de niet-gebruikte periode van het abonnement, inclusief eventuele kortingen. Alle maandelijkse abonnementen voor Bedrijfspagina’s Premium worden automatisch verlengd totdat u de abonnementen annuleert. Jaarabonnementen moeten jaarlijks worden verlengd. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen die van toepassing zijn.

9. NKU Academy

Als u of iemand van uw Bedrijf lid bent/is van NKU Academy, is het gebruik van de Graduate-logo’s beperkt tot individueel gebruik en enkel om uw Graduate-status aan te geven. Het gebruik van het Graduate-logo om organisaties te vertegenwoordigen of voor commerciĂ«le doeleinden, is niet toegestaan. U stemt er ook mee in dat u niet zult doen voorkomen dat u werft namens NKU, dat u werkt voor NKU, of dat u enige vorm van tewerkstelling of leveranciersrelatie heeft met NKU. Bovendien kan niets hierin worden geĂŻnterpreteerd als een verwijzing naar een joint venture, samenwerking, klant-vertegenwoordigerrelatie of medewerker-werkgeverrelatie tussen u en NKU, en heeft geen van de Partijen het recht, de macht of autoriteit om de andere Partij op enige wijze verplichtingen op te leggen of te binden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als u het tegendeel doet voorkomen, kan NKU u naar eigen goeddunken verwijderen uit NKU Academy.

10. Hr-managementtools

NKU kan softwaretools voor hr-management beschikbaar stellen aan werkgevers en hun medewerkers (‘Hr-managementtools’). Als u een medewerker bent die Hr-managementtools gebruikt, gaat u ermee akkoord dat dergelijk gebruik onder de bepalingen van deze Overeenkomst valt. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat hoewel NKU de Hr-managementtools alleen verstrekt voor uw gebruik en dat van uw werkgever, NKU geen verantwoordelijkheid accepteert voor dergelijk gebruik. NKU biedt geen juridisch advies en kan niet garanderen dat uw werkgever Hr-managementtools configureert of gebruikt in overeenstemming met de wet. Uw werkgever behoudt alle verantwoordelijkheid voor dergelijke naleving. Als u vragen of opmerkingen heeft over de wettelijkheid of geschiktheid van de configuratie van Hr-managementtools, moet u deze kenbaar maken aan uw werkgever.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Overeenkomst en elk Geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of op enige manier in verband staat met de Website is voor alle zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geldigheid, opzet en prestaties van deze Overeenkomst, de wetgeving van de Federale Republiek Brazilië van toepassing als u zich in Brazilië bevindt; de wetgeving van de Republiek India van toepassing als u zich in India bevindt; de wetgeving van de staat Texas van toepassing als u zich in de Verenigde Staten bevindt; de wetgeving van Singapore van toepassing indien u zich in de regio Azië en de Stille Oceaan* bevindt, de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing indien u voornamelijk wordt ondersteund door het VK-kantoor van NKU; de wetgeving van Frankrijk van toepassing indien u voornamelijk wordt ondersteund door het Franse kantoor van NKU; de wetgeving van Italië van toepassing indien u voornamelijk wordt ondersteund door het Italiaanse kantoor van NKU; de wetgeving van Ontario, Canada van toepassing indien u voornamelijk wordt ondersteund door de Canadese kantoren van NKU; of de wetgeving van Ierland van toepassing indien u zich elders bevindt, zonder uitvoering te geven aan conflicten van wetsbeginselen daarvan. Alle acties, rechtszaken of andere gerechtelijke procedures in verband met dit Geschil worden uitsluitend ingediend bij gerechtshoven in São Paulo (São Paulo, Brazilië) indien u gevestigd bent in Brazilië; Bangalore (Karnataka, India) indien u gevestigd bent in India; Travis County (Texas, Verenigde Staten) indien u gevestigd bent in de Verenigde Staten; de Republiek Singapore, indien u gevestigd bent in de regio Azië en Stille Oceaan*; Londen (Engeland) indien u voornamelijk wordt ondersteund door het VK-kantoor van NKU; Parijs (Frankrijk) indien u voornamelijk wordt ondersteund door het Franse kantoor van NKU; Milaan (Italië) indien u voornamelijk wordt ondersteund door het Italiaanse kantoor van NKU; Ontario indien u voornamelijk wordt ondersteund door de Canadese kantoren van NKU; of Dublin (Ierland) indien u zich elders bevindt. Beide Partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke bevoegdheid van de rechtbanken van: São Paulo (São Paulo, Brazilië) indien u gevestigd bent in Brazilië; Bangalore (Karnataka, India) indien u gevestigd bent in India; Travis County (Texas, Verenigde Staten) indien u gevestigd bent in de Verenigde Staten; de Republiek Singapore, indien u gevestigd bent in de regio Azië en Stille Oceaan*; Londen (Engeland) indien u voornamelijk wordt ondersteund door het VK-kantoor van NKU; Parijs (Frankrijk) indien u voornamelijk wordt ondersteund door het Franse kantoor van NKU; Milaan (Italië) indien u voornamelijk wordt ondersteund door het Italiaanse kantoor van NKU; Ontario indien u voornamelijk wordt ondersteund door de Canadese kantoren van NKU; of Dublin (Ierland) indien u zich elders bevindt.

U stemt ermee in om uw recht op het indienen van een ontdekkingsprocedure voorafgaand aan de zaak voor het achterhalen van de ID-informatie van een gebruiker via NKU van de hand te wijzen. Als u van plan bent om een ontdekking voor te stellen om gebruikersinformatie te achterhalen van NKU Inc., stemt u ermee in om dit te doen via een geldig federaal verzoek of een verzoek in Texas, dat wordt gericht aan en op de juiste manier wordt ingediend bij onze geregistreerde vertegenwoordiger in Texas bij NKU, Inc., c/o CT Corporation, 1999 Bryan Street, Suite 900, Dallas, TX 75201. Verder stemt u ermee in om dergelijke ontdekkingsprocedures in te dienen bij de persoonlijke jurisdictie van de juiste staatsrechtbanken van Texas of federale rechtbanken.

U doet hierbij ook afstand van elk recht op een juryrechtszaak in verband met een actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website of deze Algemene voorwaarden indien u zich in de Verenigde Staten bevindt.

12. Vrijwaring van collectieve processen

Door gebruik te maken van de Website en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door NKU, erkent u dat NKU deze alleen kan aanbieden onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierin uiteengezet. Als gedeeltelijke vergoeding voor uw gebruik van de Website en deze diensten, gaat u ermee akkoord NKU niet te vervolgen als een collectieve eiser of collectieve vertegenwoordiger, zult u zich niet aansluiten als collectieve eiser, of op enigerlei wijze deelnemen als een benadeelde partij in een collectieve rechtszaak tegen NKU met betrekking tot uw gebruik van de Website. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze voorwaarden, kunt u de Website niet meer gebruiken. Niets uit deze paragraaf beperkt echter uw recht om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief bij de lokale rechtbank, met inachtneming van artikel 9 hierboven.

13. NKU Central

NKU kan een dienst genaamd NKU Central aanbieden voor de coördinatie van Vacatureplaatsingen binnen geografisch gedistribueerde bedrijven, zoals franchises of grote bedrijven met veel locaties. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat bij het gebruik van NKU Central het delen van de accountinformatie van een franchisenemer met de franchisor komt kijken, of het delen van de accountinformatie van een lokaal kantoor met het hoofdkantoor, indien van toepassing. Deze informatie kan zaken omvatten zoals het aantal bedrijfslocaties of -accounts, informatie over uw vacatureplaatsingen (inhoud, clicks, weergaven enzovoort), uw contactgegevens en uw bestedingsniveaus. De franchisor of het hoofdkantoor kan vragen dat NKU contact opneemt met respectievelijk de franchisenemers of lokale kantoren, door NKU de contactgegevens te verstrekken, en kan de inhoud van Vacatureplaatsingen aan NKU verstrekken voor gebruik met betrekking tot NKU Central. Als u NKU Central gebruikt, gaat u ermee akkoord dat deze informatie wordt gedeeld, en verklaart en garandeert u dat i) alle gegevens die u aan NKU verstrekt, correct en actueel zijn, en ii) u beschikt over alle benodigde rechten en machtigingen om dergelijke gegevens aan NKU te verstrekken en om NKU te machtigen deze te delen met betrekking tot NKU Central. U kunt NKU vragen toegang en beheer van uw NKU Central-account toe te kennen aan aanvullende gebruikers. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als u dergelijke aanvragen indient, NKU contact opneemt met de gebruikers op basis van de informatie die u verstrekt (naam, e-mailadres en functie) en dat NKU niet verantwoordelijk is voor de verificatie van de gebruikers voorafgaand aan de voltooiing van dergelijke aanvragen.

Algemene voorwaarden voor Publishers

De volgende Voorwaarden van het NKU Publisherprogramma (‘Voorwaarden IPP’) zijn van toepassing op elke Publisher die toegang heeft tot het NKU Publisherprogramma (het ‘Programma’) of dit gebruikt, of die anderszins aangeeft dat hij deze Voorwaarden IPP aanvaardt, en de voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het Programma aangeeft. Elke verwijzing naar ‘NKU’ heeft betrekking op NKU, Inc. Het Programma, zoals is aangeboden door NKU, is beschreven op onze Publisher-informatiepagina of elke andere URL zoals op enig moment door NKU verstrekt. Voor dit artikel C van de Algemene voorwaarden van NKU verwijst ‘u’ of ‘Publisher’ naar elke entiteit die wordt aangegeven op een inschrijfformulier dat wordt ingediend door dezelfde of gelieerde personen, en/of elk bureau of netwerk dat namens hen optreedt en dat eveneens gebonden is aan deze Voorwaarden IPP.

1. NKU Publisherprogramma

NKU beslist naar eigen absoluut goeddunken of het een bepaalde sollicitant of website wel of niet accepteert voor deelname aan het Programma of een deel daarvan. Publishers komen niet in aanmerking voor deelname als hun website-eigenschappen niet voldoen aan de voorwaarden van het Geaccepteerd gebruiksbeleid van NKU Affiliate (het ‘GGIA’). Om als Publisher aan het Programma deel te kunnen nemen, dienen alle deelnemers minimaal achttien jaar oud te zijn. Sollicitanten verklaren en garanderen dat alle gegevens die aan NKU worden verstuurd, waar, accuraat en volledig zijn.

Door de Website te bezoeken of deel te nemen aan het Publisherprogramma, erkent de Publisher dat hij of zij materialen kan tegenkomen (waaronder Materialen van gebruikers, zoals hieronder beschreven) die schadelijk, beledigend, bedreigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunnen zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot grove taal en andere mogelijk aanstootgevend materiaal, en erkent de Publisher dat NKU hier niet aansprakelijk voor is.

2. Verplichtingen van de Publisher

Alle vacaturezoekresultaten, Jobrollℱ, het veld ‘Vacatures zoeken’, pay-per-click-advertenties, links, invoegcode en logo’s van NKU of andere elementen die door NKU worden geleverd voor gebruik op websites van gelieerde ondernemingen of websites die zijn opgenomen door NKU en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Programmaonderdelen’), kunnen alleen worden weergegeven via URL’s die NKU heeft beoordeeld en geaccepteerd voor deelname (‘Geaccepteerde URL’s’). Houd er echter rekening mee dat vanaf 3 maart 2017 het veld voor het zoeken naar vacatures, de links en de invoegcode alleen beschikbaar zijn voor Publishers die al onderdeel zijn van het IPP, en dat vanaf 31 maart 2017 het veld voor het zoeken naar vacatures, de links en de invoegcode niet meer beschikbaar zijn via het IPP. De Publisher stelt NKU in kennis van alle wijzigingen in het type inhoud dat toegankelijk is via een dergelijke geaccepteerde URL. De Publisher gaat ermee akkoord te voldoen aan de specificaties die van tijd tot tijd door NKU worden verstrekt om juiste levering, weergave, tracking en rapportage van Programmaonderdelen mogelijk te maken.

De Publisher zal elk weergegeven Programmaonderdeel categoriseren met de zin ‘Vacatures van NKU’ in een formaat van ten minste 116 x 23 pixels, waar het woord ‘Vacatures’ een hyperlink bevat naar http://www.nederlandsekappersunie.nl of een andere website van NKU zoals overeengekomen met NKU. Het woord ‘NKU’ wordt weergegeven als de logo-afbeelding van NKU en bevat eveneens een hyperlink naar http://www.nederlandsekappersunie.nl of een andere website van NKU, zoals overeengekomen met NKU. Wij verstrekken de afbeelding van het NKU-logo online voor uw gebruik.

De Publisher stemt ermee in om alle voorwaarden van het GGIA na te leven. De Publisher mag de Website van NKU of de inhoud ervan alleen gebruiken voor niet-commerciĂ«le doeleinden. De Publisher stemt ermee in om de Website niet te bezoeken (of trachten te bezoeken) op enige andere wijze dan middels de wijze verstrekt door NKU, tenzij hij of zij specifiek hiervoor toestemming heeft gekregen in een andere schriftelijke overeenkomst met NKU. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of geautomatiseerde software door een externe partij of anderszins, om gegevens van de Website te halen (zoals ‘screen scraping’, ‘crawling’, reproductie, dupliceren, kopiĂ«ren, verkopen, verhandelen of resellen), is verboden. De Publisher stemt ermee in dat hij of zij als enige verantwoordelijk is (en dat NKU geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens hem of haar of een externe partij heeft) voor schendingen van de verplichtingen van de Publisher uit hoofde van deze Voorwaarden IPP en voor eventuele gevolgen (met inbegrip van verlies of schade geleden door NKU) van een dergelijke schending.

De Publisher stemt ermee in geen schadelijke code naar NKU te verzenden of te uploaden naar of via de Website (als Materialen van gebruikers of anderszins) of de Website te misbruiken voor zijn of haar eigen commerciĂ«le gewin. ‘Schadelijke code’ verwijst naar elke software (soms aangeduid met ‘virussen’, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, ‘tijdbommen’, ‘tijdsloten’, ‘drop dead devices’, ‘vallen’, ‘toegangscodes’, ‘cancelbots’ of ‘trap door devices’) die: (a) is ontwikkeld om gegevens, opslagmedia, programma’s, systemen, apparatuur of communicatie te beschadigen, te verstoren, uit te schakelen, aan te tasten, te onderscheppen, te onteigenen of anderszins op enige wijze te belemmeren op basis van een gebeurtenis, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het aantal kopieĂ«n overschrijden, (ii) het aantal gebruikers overschrijden, (iii) het verstrijken van een bepaalde tijd, (iv) de vervroeging van een bepaalde datum of andere waarde, of (v) gebruik van een functie; of (b) een onbevoegd persoon in staat stelt om een dergelijk resultaat te bewerkstellingen; of (c) een onbevoegd persoon in staat stelt om de gegevens van iemand anders te openen zonder de kennis en toestemming van de betreffende persoon. NKU behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en Materialen van gebruikers te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Als de Publisher de Website gebruikt, stemt hij of zij ermee in dat NKU de bovenstaande regels afdwingt of probeert spam, fraude of andere afwijkende activiteiten te voorkomen. Dergelijke maatregelen kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente opschorting of beĂ«indiging van het account van de Publisher, van de toegang tot de doorstuurfunctie voor de berichten van NKU, of van het gebruik van andere functies van de Website, met of zonder kennisgeving. NKU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opschortingen of beĂ«indigingen, inclusief de consequenties daarvan. We behouden ons het recht voor om, om wat voor reden dan ook, berichten te verwijderen inclusief maar niet beperkt tot berichten die een bijlage bevatten die eindigt in .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh of .zip of alle andere bijlagen die scripts, macro’s of andere code bevatten, of andere berichten waarvan NKU vermoedt dat ze kwaadwillend of spam zijn. NKU heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of de Publisher zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar NKU of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op NKU op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderzoeken van de functionaliteit van de Publisher door het aanmaken van profielen en namen die van NKU zijn. NKU behoudt zich het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als NKU er oprecht van overtuigd is dat de Publisher de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden. NKU wil voorkomen dat geautomatiseerde entiteiten individuele links volgen die door de Publisher zijn geplaatst en daarom moeten alle hyperlinks naar de website van NKU rel=”nofollow” bevatten. Dit is van toepassing op door de redactie geplaatste links, links gegenereerd door de API’s van NKU of andere linkmechanismen.

NKU behoudt zich het recht voor om maatregelen die het bedrijf nodig acht te nemen, waaronder juridische procedures zonder nadere ingebrekestelling, met betrekking tot enig ongeoorloofd gebruik van de Website. Als de Publisher de Website commercieel wil gebruiken, als de Publisher de Website op enige andere wijze dan als Werkzoekende of Werkgever wil gebruiken, of als de Publisher NKU-diensten wil afnemen die gebruikmaken van de Website, heeft de Publisher een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met NKU nodig of moet de Publisher de online algemene voorwaarden van NKU hebben geaccepteerd.

NKU behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om op elk moment en om wat voor reden dan ook gebruikers te beĂ«indigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen. NKU behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken de deelname van de Publisher aan het Programma op te schorten indien NKU schendingen van het GGIA vermoedt. De Publisher stemt er hierbij mee in om NKU te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, kosten, verliezen, schade en advocaatkosten die voortvloeien uit of verband houden met een schending of vermeende schending door de Publisher van het GGIA. Het voorgaande vormt een aanvulling op en is geen vervanging van enige andere rechtsmiddelen die NKU heeft als gevolg van een schending van het GGIA door de Publisher. Bovendien zal de Publisher in geen geval NKU imiteren of zich voordoen als NKU op een website (waaronder het bieden op de namen of handelsmerken van NKU op een zoekmachine-reclameplatform), met inbegrip van maar niet beperkt tot websites van externe partijen. Alle marketingactiviteiten die door de Publisher worden uitgevoerd, moeten voldoen aan alle wetten van het rechtsgebied waarin de marketing wordt uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten voor e-mail, tekstberichten en algemene advertentiewetten, en de Publisher stemt ermee in om NKU te vrijwaren en te verdedigen tegen alle acties, claims of vorderingen van derden jegens NKU die voortvloeien uit schending van deze wetten.

NKU wordt niet gezien als de publisher of woordvoerder van informatie die door een andere aanbieder van informatie-inhoud wordt verstrekt. NKU wordt ook niet aansprakelijk gehouden voor enige acties die worden genomen in goed vertrouwen om toegang tot of beschikbaarheid van materiaal te beperken dat NKU of zijn Gebruikers als obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, overdreven gewelddadig, intimiderend of anderszins verwerpelijk achten, ongeacht of dergelijk materiaal grondwettelijk is beschermd, of voor enige acties die worden ondernomen om inhoudsproviders van informatie of anderen de technische middelen te verstrekken of deze beschikbaar te stellen om toegang tot dergelijk bovenstaand beschreven materiaal te beperken.

Voor sommige gedeelten van de Website, waaronder gedeelten waarop de Publisher een NKU-account kan aanmaken, moet de Publisher zich registreren of een e-mailadres verstrekken. Als de Publisher zich registreert, gaat hij of zij ermee akkoord om (a) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd via het registratieformulier van NKU (met inbegrip van het e-mailadres van de Publisher), en (b) verantwoordelijk te zijn voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Publisher, en om het gebruik van of toegang tot de Website niet over te dragen of door te verkopen aan een externe partij. Houd er rekening mee dat alle personen met wie de Publisher zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord heeft gedeeld en die in staat zijn om verificatievragen over het NKU-account van de Publisher te beantwoorden, toegang kunnen krijgen tot informatie met betrekking tot het NKU-account van de Publisher.

De Publisher geeft NKU hierbij toestemming om in de marketingmaterialen van NKU naar de Publisher en zijn websites te verwijzen, ongeacht waar deze zijn geplaatst.

3. Betalingen aan de Publisher

De Publisher ontvangt provisie voor ontvangen geldige clicks (zoals uitsluitend bepaald door NKU en met inachtneming van maximumbedragen zoals uitsluitend bepaald door NKU) met betrekking tot Programmaonderdelen die worden weergegeven op Geaccepteerde URL’s. DE PUBLISHER ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT HET BEDRAG VAN EEN DERGELIJKE PROVISIE UITSLUITEND ZAL WORDEN BEPAALD DOOR NKU EN DAT EEN PROVISIE KAN WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN LIMIET UITSLUITEND BEPAALD DOOR NKU EN DAT DIE ALTIJD ONDERHEVIG KAN ZIJN AAN WIJZIGINGEN. Ook erkent en stemt de Publisher ermee in dat alle facturerings- en betalingsgegevens die de Publisher verstrekt aan NKU, kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor NKU werken, zoals betalingsverwerkers, uitsluitend met het oog op het uitvoeren van betalingen aan de Publisher en om diensten te verlenen aan zijn of haar account. De Publisher wordt niet gecompenseerd voor transacties die worden gegenereerd door de Publisher of een partij die namens de Publisher handelt. Bovendien is NKU niet verplicht om te betalen voor kunstmatige en/of frauduleuze weergaven of clicks zoals bepaald door NKU of als de Publisher in strijd handelt met deze Voorwaarden IPP. Daarnaast en niet beperkt tot het bovenstaande zal de Publisher het betaalde deel van de inkomsten terugbetalen indien dit is verkregen middels kunstmatige of frauduleuze weergaven. Geen dashboard- of andere weergave van een click zal worden beschouwd als contractueel bindend voor NKU. Alle provisiebedragen kunnen onderworpen zijn aan een algemene provisielimiet, bepaald door NKU, welke te allen tijde kan worden gewijzigd.

4. Kwalificerende links

Vanaf 3 maart 2017 is het onderstaande gedeelte van het IPP niet langer beschikbaar voor nieuwe Publishers. Vanaf 31 maart 2017 is het onderstaande deel van het IPP niet meer beschikbaar voor een Publisher, inclusief bestaande Publishers die deel uitmaken van het IPP.

De Publisher kan een provisie verdienen, zoals naar eigen goeddunken bepaald door NKU, indien de Publisher een Gekwalificeerde gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) naar de Website van NKU verwijst via een Kwalificerende link (zoals hieronder gedefinieerd) en indien een dergelijke Gekwalificeerde gebruiker tijdens een Sessie (zoals hieronder gedefinieerd) de Website van NKU heeft geopend en een gekwalificeerde dienst heeft gekocht (‘Kwalificerende aankoop’). Niet alle diensten komen in aanmerking als Kwalificerende aankoop in het kader van het Programma. Kwalificerende aankopen worden naar eigen goeddunken door NKU bepaald. NKU heeft geen verplichting om een bepaald bedrag te betalen voor een verwijzing en kan naar eigen goeddunken beslissen hoelang NKU deze provisie zal betalen na de datum dat de Gekwalificeerde gebruiker voor het eerst met NKU in aanraking komt via een Kwalificerende link in het Eigendom van de Publisher (‘Eerste contact’). Geen enkele betaling in het kader van dit programma vormt een indicatie voor toekomstige betalingen uit hoofde van dit programma.

Een ‘Kwalificerende link’ is een link die een Gekwalificeerde gebruiker vanaf de website of online materialen (‘Eigendom van de Publisher’) van de Publisher naar NKU leidt via een Programmaonderdeel dat door NKU wordt verstrekt voor gebruik met het Programma. Een ‘Sessie’ is de periode die begint wanneer een Gekwalificeerde gebruiker voor het eerst via een Kwalificerende link van het Eigendom van de Publisher (‘Eerste contact’) in aanraking komt met NKU en eindigt wanneer bepaald door NKU. Voor alle duidelijkheid: de Publisher erkent dat een Sessie pas kan beginnen als cookies zijn ingeschakeld op het apparaat of de computer van de Klant op een manier waarmee NKU de acties van een Gekwalificeerde gebruiker volledig toe kan schrijven aan de Kwalificerende link van de Publisher. Een ‘Gekwalificeerde gebruiker’ is een gebruiker die zich niet eerder heeft aangemeld bij NKU, niet eerder cookies van NKU heeft geaccepteerd en niet eerder de NKU-website heeft bezocht; dit alles zoals bepaald door NKU.

De partijen erkennen en gaan ermee akkoord dat NKU het exclusieve recht en de verantwoordelijkheid heeft om alle bestellingen van Gekwalificeerde gebruikers te verwerken. De Publisher erkent dat alle overeenkomsten met betrekking tot verkoop aan Gekwalificeerde gebruikers tussen NKU en de Gekwalificeerde gebruiker zijn.]

Vanaf 31 maart 2017 is de volgende methode de enige beschikbare manier om deel te nemen aan het IPP:

[De Publisher kan een provisie verdienen, zoals bepaald door NKU, als een gebruiker klikt op een Kwalificerende link. Een ‘Kwalificerende link’ is een link die een gebruiker vanaf de website van de Publisher of online materialen (‘Eigendom van de Publisher’) naar een vacature leidt via een Programmaonderdeel dat door NKU wordt geleverd voor gebruik met het Programma, zoals pay-per-click-advertenties, Jobrollℱ of vacaturezoekresultaten.

De Publisher heeft geen recht op provisie en zal reeds uitgekeerde provisies terugbetalen indien de Publisher deze Voorwaarden IPP schendt of betrokken is geweest bij frauduleuze activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot cookie stuffing, cloaking of het afdwingen van pop-ups. Er moet worden vastgesteld of een verkoop wordt uitgevoerd via een Kwalificerende link en of er een provisie moet worden betaald. Dit moet naar eigen goeddunken van uitsluitend NKU worden vastgesteld en is definitief en bindend voor de Publisher. De prijzen voor de Kwalificerende aankopen worden naar eigen goeddunken en uitsluitend door NKU bepaald.

5. Betalingstermijnen

NKU zal de Publisher binnen dertig (30) dagen na het einde van elk kalenderkwartaal betalen, mits het aan de Publisher verschuldigde bedrag ten minste honderd Amerikaanse dollar (USD 100) bedraagt. Indien het aan de Publisher verschuldigde bedrag lager is dan USD 100, wordt het saldo overgeheveld naar het volgende kwartaal totdat het saldo aan het eind van een kwartaal ten minste honderd Amerikaanse dollars (USD 100) bedraagt. De Publisher is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en bijwerken van contact- en betalingsgegevens die verband houden met het Publisher-account. NKU kan betaling(en) aan de Publisher inhouden als deze in strijd handelt met de Voorwaarden IPP en ook is NKU hierbij verder niet aansprakelijk jegens de Publisher.

6. Beëindiging

Beide partijen kunnen deze Voorwaarden IPP en deelname aan het Programma op elk moment beëindigen door per e-mail een kennisgeving te sturen naar support-apenstaartje-indeed punt com of een ander e-mailadres dat is verstrekt door NKU (waar dit NKU betreft) en naar het e-mailadres dat in het Programma is vermeld in het profiel van de Publisher (waar dit de Publisher betreft).

Bij beĂ«indiging van een Publisher van het Programma, om welke reden dan ook door elke partij, zal de Publisher onmiddellijk alle plaatsingscodes en andere Programmaonderdelen van alle pagina’s van zijn websites verwijderen.

7. Vertrouwelijkheid

De Publisher zal Vertrouwelijke informatie van NKU niet openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NKU. ‘Vertrouwelijke informatie van NKU’ omvat, zonder beperking: (a) alle software, technologie, programma’s, specificaties, materialen, richtlijnen en documentatie van NKU met betrekking tot het Programma, (b) de klikfrequenties of andere prestatiestatistieken met betrekking tot het Programma die door NKU aan de Publisher worden verstrekt en (c) andere informatie die schriftelijk door NKU wordt aangeduid als ‘Vertrouwelijk’ of iets vergelijkbaars.

8. Vrijwaring

De Publisher vrijwaart en verdedigt NKU, de vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en Partners van NKU van enige vordering van externe partijen en aansprakelijkheid (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeit uit het gebruik door de Publisher van het Programma, Publisher-eigendom, de Website of diensten van de Publisher, of schending van deze Voorwaarden IPP.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Voorwaarden IPP en elk geschil dat daaruit voortvloeit, verband houdt met deze Voorwaarden IPP of op enige manier gekoppeld is aan de Website (‘Geschil’), is voor alle zaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geldigheid, opzet en prestaties van deze Voorwaarden IPP, de wetgeving van de staat Texas in de Verenigde Staten van toepassing, zonder uitvoering te geven aan conflicten van wetsbeginselen daarvan. Alle acties, rechtszaken en andere juridische procedures met betrekking tot een dergelijk geschil kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in Travis County (Texas, VS). Beide Partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Travis County (Texas, VS).

U doet hierbij ook afstand van elk recht op een juryrechtszaak in verband met een actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website of deze Algemene voorwaarden indien u zich in de Verenigde Staten bevindt.

10. Vrijwaring van collectieve processen

Door gebruik te maken van de Website en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door NKU, erkent de Publisher dat NKU deze alleen kan aanbieden onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierin uiteengezet. Als gedeeltelijke vergoeding voor het gebruik door de Publisher van de Website en deze diensten, gaat de Publisher ermee akkoord NKU niet te vervolgen als een collectieve eiser of collectieve vertegenwoordiger, zal deze zich niet aansluiten als collectieve eiser, of op enigerlei wijze deelnemen als een benadeelde partij in een collectieve rechtszaak tegen NKU met betrekking tot het gebruik van de Website door de Publisher. Bovendien is het gebruik, als Publisher, van de Website kosteloos en de Publisher erkent dat een deel van de prijs die hij of zij betaalt om deze Website te gebruiken, aanvaarding van deze Algemene voorwaarden is met inbegrip van deze vrijwaring van collectieve processen (Class Action). Indien de Publisher niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze voorwaarden, kan de Publisher de Website niet meer gebruiken. Niets uit deze paragraaf beperkt echter het recht van de Publisher om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief bij de lokale rechtbank, met inachtneming van de jurisdictievereisten in artikel 9 hierboven.

Algemene voorwaarden voor alle gebruikers

Vrijdag worden de nieuwe kandidaten bekend gemaakt. 
CV's Ontvangen
close-image
Maandag worden de nieuwe kapper- en stage vacatures verstuurd.
Vacatures Ontvangen
close-image
×