fbpx

Inloggen

Nog geen account? Registreer nu

Wachtwoord vergeten?

Registreren

Wachtwoord wordt gegenereerd en per mail verstuurd.

Privacybeleid

Inleiding

NKU hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun Persoonsgegevens. In het Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de volgende merken: NKU, Kappersmodellen (samen ‘de Websites’ of ‘onze Websites’).

Dit Privacybeleid zet met name uiteen hoe wij Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten, mobiele toepassingen en websites van NKU of de andere Websites bezoekt of gebruikt, of software gebruikt die NKU verstrekt tijdens het gebruik van deze diensten of websites. Onze voornaamste missie is om mensen aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen topkandidaten te vinden. Aangezien al onze dochterondernemingen deze missie delen, hebben we een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. Meer informatie over hoe we gegevens delen met dochterondernemingen vindt u op onze Privacycenter-pagina met veelgestelde vragen.

De NKU-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens

In dit artikel wordt vastgesteld welke NKU-entiteit handelt als de verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens.

In het kader van dit Privacybeleid verwijst ‘NKU’, ‘wij’ of ‘ons’ naar NKU, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, NKU Staff LLC als u NKU Staff in de Verenigde Staten gebruikt, en NKU Ireland Operations Limited (‘NKU Ireland’) als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten.

NKU is verwerkingsverantwoordelijke van alle Persoonsgegevens die we verwerken conform dit Privacybeleid, tenzij anders voorzien in een aparte overeenkomst.

Houd er ook rekening mee dat de contractpartij zoals vermeld in onze Algemene voorwaarden kan afwijken van de verwerkingsverantwoordelijke zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Enkele belangrijke definities

Persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu en niet-persoonsgebonden gegevens (‘Niet-persoonsgebonden gegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat NKU zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat wel en wat geen Persoonsgegevens zijn binnen de context van dit Privacybeleid. Als in dit Privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgebonden gegevens.

De Websites zijn alleen beschikbaar voor gebruik door personen die zoeken naar vacatures, of diensten of informatie met betrekking tot hun persoonlijke werk of zoektocht naar een baan (‘Werkzoekenden’). Waar van toepassing kunnen de Websites ook beschikbaar worden gemaakt aan personen en/of organisaties die informatie zoeken met betrekking tot recruitment of human resources of die informatie beschikbaar willen stellen met betrekking tot openstaande vacatures (‘Vacatureplaatsingen’ of ‘Vacatures’), namens zichzelf of namens anderen, inclusief maar niet beperkt tot bureaus die inkopen voor meerdere partijen (‘Werkgevers’).

De reikwijdte van het Privacybeleid van NKU

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Websites en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot externe beheerders van webpagina’s waarnaar de Websites linken en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze Websites verwijzen naar dit Privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden of in mobiele toepassingen, inclusief uitnodigingen aan u om ideeën in te sturen om onze Websites te verbeteren. NKU kan dit Privacybeleid op elk moment aanpassen.

Als u op een vacature heeft gesolliciteerd, raadpleegt u de betreffende vacature voor aanvullende informatie die op u van toepassing is. Huidige en voormalige NKU-medewerkers kunnen contact opnemen met hun hr-coördinator voor informatie over het beleid dat van toepassing is.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Websites of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Privacybeleid heeft geaccepteerd. Als NKU op de Websites verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt NKU gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de toepasselijke Websites of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

Veelgestelde vragen over privacy van NKU

In dit Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe NKU uw gegevens verwerkt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over privacy van NKU voor meer informatie over hoe NKU omgaat met de AVG, de CCPA en privacy in het algemeen.

Verzamelde informatie

Informatie die u verstrekt aan NKU

– Vanuit uw account

We verzamelen gegevens over u als u een account aanmaakt, informatie aanvraagt, u aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, een NKU-assessment voltooit, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze Websites verstuurt. Deze gegevens kunnen onder andere omvatten, maar zijn niet beperkt tot uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, met inbegrip van maar niet beperkt tot sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij NKU of bij Werkgevers via NKU en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd. Deze informatie wordt mogelijk gekoppeld aan uw profiel.

U kunt uw specifieke locatiegegevens verstrekken wanneer u deze zelf in de NKU-apps opgeeft (zoals gedefinieerd in de inleiding van de Algemene voorwaarden van NKU) om u te helpen relevantere Vacatureplaatsingen te vinden. NKU vraagt in een dergelijk geval om uw toestemming. Pas als u toestemming verleent, vindt de verwerking plaats.

Als u een NKU-account maakt, kan NKU ook een ID maken en deze toewijzen aan uw apparaat. Deze ID is vergelijkbaar met een accountnummer. We kunnen de naam die u uw apparaat heeft gegeven, het apparaattype, het telefoonnummer, uw land en andere verstrekte gegevens verzamelen, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres of postcode. Als NKU bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan NKU de Werkzoekende relevante Vacatureplaatsingen tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode bevinden als het apparaat.

– Via uw activiteiten op de Websites

Bovendien kan NKU als onderdeel van de standaardwerking van de Websites informatie verzamelen en analyseren over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw cv, uw zoekopdrachten, de functies waar u op zoekt, klikt of solliciteert, waar deze vacatures zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken vacatures (indien aangegeven), de Vacatureplaatsingen waarop u solliciteert, de mate van activiteit of de tijd van uw meest recente activiteit op de Websites, sessieactiviteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en al uw andere gedrag op de Websites.

Voor Werkgevers kunnen hier ook acties onder vallen die zijn ondernomen met betrekking tot een Vacatureplaatsing of het cv of de sollicitatie van een Werkzoekende, zoals pauzeren of sluiten van een Vacatureplaatsing, het openen van, bekijken van of reageren op een cv of sollicitatie, of het nemen van een beslissing met betrekking tot een cv, sollicitatie of Vacatureplaatsing.

– Via uw activiteiten op NKU Hire

Er kan contact worden opgenomen met Werkgevers om gebruik te maken van onze NKU Hire-dienst. In dit geval kunt u NKU aanvullende informatie geven over uw recruitmentbehoeften. Zo kan NKU bepalen of ons Hire-product geschikt is voor de behoeften van een Werkgever. Wanneer Werkzoekenden solliciteren op een vacature die hen door NKU Hire is aanbevolen, regelt NKU bepaalde aspecten van het recruitmentproces, waaronder onderhandelingen tussen de Werkzoekende en de Werkgever (indien van toepassing). Daarom verzamelen en verwerken we alle informatie die via dit proces naar NKU wordt verzonden, inclusief maar niet beperkt tot vragen die een Werkzoekende kan hebben over de vacature of het sollicitatiegesprek, informatie over het doorlopen van het recruitmentproces en informatie over het salaris.

– Bij het gebruik van automatische telefoonscreening

Als u een geautomatiseerd telefoonscreeningsproduct gebruikt, zal NKU uw antwoorden op de screeningsvragen van een Werkgever opnemen en opslaan en uw antwoorden doorsturen naar de Werkgever. Als u gebruik wilt maken van dit product, stemt u er bij voorbaat mee in dat NKU de opname kan beluisteren en analyseren in overeenstemming met dit Privacybeleid.

– Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kunnen we u verzoeken om bepaalde informatie te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot uw Federal Employer Identification Number (EIN), bedrijfsregistratienummer, een elektriciteitsrekening, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel.

– Wanneer u betalingsdiensten gebruikt

We verzamelen ook betalingsinformatie (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers, pinpasnummers of nummers van andere betalingskaarten en bijhorende verificatiegegevens) voor betalingsdiensten. Houd er rekening mee dat NKU alleen toegang heeft tot de laatste vier cijfers van creditcardnummers, pinpasnummers of nummers van andere betalingskaarten, en niet het volledige nummer of gerelateerde beveiligingscodes opslaat.

Gegevens die worden verzameld als u solliciteert op vacatures of NKU bezoekt via bepaalde externe websites

– Wanneer u inlogt bij NKU of NKU gebruikt via bepaalde externe websites

U kunt ook een account aanmaken of u aanmelden bij uw NKU-account via externe websites zoals Facebook of Google. Als u nog geen NKU-account heeft, maar u aanmeldt bij NKU met uw Facebook- of Google-account, maakt u automatisch een NKU-account aan met het adres dat u ook voor uw Facebook- of Google-account heeft gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan NKU te verstrekken, wordt u geverifieerd door Facebook of Google en doorverwezen naar NKU. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor NKU met uw Facebook- of Google-account, Facebook of Google een cookie zal plaatsen om u te verifiëren als Facebook- of Google-gebruiker.

Door NKU te bezoeken via uw Facebook- of Google-account, geeft u aan te begrijpen dat Facebook of Google bepaalde gegevens zoals opgenomen in de bovenstaande paragraaf zal delen om u te verifiëren, zodat u NKU veilig kunt gebruiken. U kunt dit te allen tijde stopzetten via uw Facebook- of Google-account. Deze informatie wordt gezien als NKU-accountinformatie voor uw gebruik van NKU.

U kunt de koppeling tussen uw Facebook- of Google-account en uw NKU-account te allen tijde uitschakelen via de privacyinstellingen van uw Facebook- of Google-account. Facebook en Google kunnen u ook om toestemming vragen om bepaalde andere gegevens te delen met NKU, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, profielfoto, openbare profielgegevens en uw e-mailadres. Wanneer u deze toestemming heeft gegeven, wordt de gevraagde informatie met NKU gedeeld. Deze informatie wordt gebruikt om diensten aan u te bieden, inclusief het invullen van uw NKU-profiel op NKU. De gedeelde gegevens blijven gekoppeld aan uw NKU-profiel totdat u de koppeling wijzigt of verwijdert.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET FACEBOOK, GOOGLE OF EEN ANDERE EXTERNE WEBSITE UITSLUITEND WORDT BEPAALD DOOR UW OVEREENKOMST MET DEZE EXTERNE WEBSITE.

– NKU for Chrome en onze mobiele software

NKU kan ook informatie verzamelen over externe websites die u bezoekt via onze mobiele software of als u NKU for Chrome gebruikt. Dit kan informatie over Vacatureplaatsingen, notities of sollicitatiestatussen die u verzendt, opslaat of bijwerkt omvatten, en gegevens over hoe u omgaat met websites of andere handelingen die u op zulke websites verricht, waaronder URL’s van de websites die u bezoekt. We kunnen ook informatie van uw NKU-profiel voorstellen om op te nemen in sollicitaties die u verstuurt via externe websites en zien of u wijzigingen aanbrengt in deze suggesties, maar we kunnen de wijzigingen zelf niet zien. We doen dit om de Werkzoekende in staat te stellen om een overzicht bij te houden van bepaalde interessante Vacatureplaatsingen, om een sollicitatie op een externe website te vinden, om een Werkzoekende de mogelijkheid te bieden om delen van dit formulier automatisch in te vullen met NKU CV, of om een sollicitatie te bevestigen. Met NKU for Chrome kan NKU ook gegevens verzamelen over de typen vacatures en productfuncties van NKU die u interessant vindt. Op die manier kunnen we zoekopdrachten naar Vacatureplaatsingen, aanbevelingen voor Vacatureplaatsingen en productfuncties voor u verbeteren.

– Wanneer u solliciteert op bepaalde externe websites

Wanneer u op bepaalde Websites van externe partijen solliciteert op een vacature, kan NKU ook gegevens ontvangen over de status van uw sollicitatie en de beslissingen die zijn genomen door de Werkgever, zoals of de sollicitatie tot een sollicitatiegesprek heeft geleid en of een baanaanbod is geaccepteerd of geweigerd. Met deze gegevens krijgt NKU beter inzicht in de effectiviteit van onze Websites en de functies op de websites. Hoe NKU deze informatie gebruikt, vindt u in artikel 4 van dit Privacybeleid.

– NKU IQ

NKU biedt een programmatische tool voor het optimaliseren van campagnes waarmee Werkgevers de prestaties van hun advertenties op verschillende vacaturesites en platforms in real time kunnen beheren, bijhouden en optimaliseren (‘NKU IQ’). Als u op een Vacatureplaatsing klikt die mogelijk is gemaakt door NKU IQ, en wanneer u een sollicitatie start en voltooit die is gegenereerd door NKU IQ op de website van een Werkgever of een website die wordt beheerd door het Applicant Tracking System van een Werkgever, kan NKU bepaalde informatie over u en over acties die u heeft ondernomen tijdens uw bezoek verzamelen met behulp van automatiseringen, zoals cookies en webbeacons. De verzamelde informatie bevat bijvoorbeeld informatie over uw apparaat, Vacatureplaatsingen die u heeft bekeken/waarop u heeft geklikt, gestarte en voltooide sollicitaties, verwijzings-URL’s en datums en tijden van de bezoeken aan de website.

Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan NKU kunnen verstrekken

Andere Persoonsgegevens die NKU kan verkrijgen uit andere externe bronnen, inclusief gegevens van gesponsorde advertenties die wij op externe websites hebben staan, worden door NKU verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

Opslag van uw gegevens

NKU bewaart uw Persoonsgegevens zolang als vereist is om onze diensten te bieden of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Als een Werkgever bijvoorbeeld een sollicitatie in het kandidatendashboard op NKU verwijdert, kan NKU informatie die is gekoppeld aan die sollicitatie verwijderen. Een ander voorbeeld: nadat een sollicitatie is ontvangen door een Werkgever, kan NKU een kopie van die sollicitatie gedurende een beperkte tijd bewaren en deze later verwijderen. We moeten ook bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving.

NKU kan ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het Privacybeleid opslaan op zijn apparatuur of de apparatuur van externe partijen waarmee NKU een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving

Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, wordt aangegeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies aan u. Indien u de vereiste Persoonsgegevens niet verstrekt, worden de specifieke functies of diensten mogelijk niet aan u beschikbaar gesteld.

Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

NKU verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt.

– Uitvoering van een overeenkomst

Sommige Persoonsgegevens die door NKU worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te ondernemen op verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer NKU de sollicitatie van een Werkzoekende naar een Werkgever stuurt.

– Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van NKU voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van NKU of een Werkgever. Voorbeelden van dergelijke rechtmatige belangen zijn het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude, of indien we uw Persoonsgegevens delen met dochterondernemingen van NKU zoals beschreven in onderstaand artikel 4.14. NKU zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is om onze diensten, producten en functies aan u te leveren.

– Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat om NKU in staat te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als NKU zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

– Toestemming

In sommige situaties heeft NKU uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Wanneer NKU u om toestemming vraagt, vragen wij dit bij het verstrekken van gegevens. Pas als u toestemming verleent, vindt de verwerking plaats. Uw toestemming wordt bijvoorbeeld gevraagd in bepaalde gevallen wanneer u een marketingbericht zoals een Vacature-alert bij NKU heeft ingesteld (beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid). U kunt uw toestemming intrekken zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid (waar van toepassing) of door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ nederlandsekappersunie.nl (zonder spaties).

Beperkingen voor gebruik

Het sluiten van een account voor Werkzoekenden door een Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een account sluit, heeft de Werkzoekende geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan dat account, met inbegrip van maar niet beperkt tot de zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Werkzoekende heeft gesolliciteerd, Vacature-alerts, het cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende. Houd er ook rekening mee dat wanneer u als Werkzoekende uw account sluit, dit ertoe kan leiden dat u geen toegang meer heeft tot enkele van onze producten en de functie ‘Inloggen met NKU’ op bepaalde externe websites niet meer kunt gebruiken.

NKU behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om zijn rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan zijn verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van NKU, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de Werkzoekende. Wanneer de Werkzoekende op de knop ‘Mijn account sluiten’ in het dashboard klikt, begint NKU binnen 24 uur met het verwerken van deze opdracht en zal NKU dit verzoek binnen 40 dagen afronden.

Indien Werkzoekenden de eigen Persoonsgegevens die door NKU worden bewaard, willen bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid.

Het uitschakelen van een Werkgeversaccount door een Werkgever

Werkgevers kunnen te allen tijde een account uitschakelen door contact op te nemen met de klantenservice van NKU. Houd er rekening mee dat NKU zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door NKU worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij ook de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Het verwijderen van een sollicitatie door de Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een sollicitatie wil verwijderen van de Websites, raden wij aan om direct contact op te nemen met de potentiële Werkgever om de sollicitatie te laten verwijderen. Voor sollicitaties (met bijbehorende documentatie) die door de Werkzoekende worden ingediend bij een Werkgever via de Websites (waaronder het gebruik van de knop ‘Direct Solliciteren’), geldt het volgende: 1) uw sollicitaties en de documentatie worden beheerd door een Werkgever en 2) wij kunnen u verwijzen naar deze Werkgever voor verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen indien deze door de Werkgever worden bewaard.

Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

NKU is afhankelijk van de Werkgever of de vertegenwoordiger van de Werkgever om NKU de juiste bestemming voor alle toepassingen te geven. Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd. NKU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties. Als u geen sollicitatiedocumenten op deze manier wilt versturen, moet u ze direct naar de Werkgever verzenden.

@NKUmail-adressen

Als u communiceert via het berichtensysteem van NKU, ziet u een e-mailadres met het domein @NKUemail.com of @NKUmail.com. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten op deze e-mailadressen heeft en dat ze specifiek op Vacatures van Werkgevers betrekking hebben en het eigendom zijn van NKU. De naam die aan uw account of de sollicitatie is gekoppeld, wordt in het berichtensysteem van NKU getoond in het veld ‘Aan:’ of ‘Van:’. Daarnaast heeft het bovenstaande betrekking op ieder e-mailadres dat aan een e-mailwisseling wordt toegevoegd tijdens communicatie via het berichtensysteem van NKU. Als u nieuwe ontvangers toevoegt aan een e-mailwisseling via het berichtensysteem van NKU, wijzen we aan de nieuwe ontvangers ook een adres bij @NKUemail.com of @NKUmail.com toe. Houd er rekening mee dat e-mails waarin een e-mailadres met het domein @NKUemail.com of @NKUmail.com voorkomt, worden opgeslagen in ons systeem. Stuur geen berichten naar een e-mailadres met het domein @NKUemail.com of @NKUmail.com als u niet wilt dat dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat deze doorstuurservices afhankelijk zijn van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers van e-maildiensten.

Minimumleeftijd van onze gebruikers

De Websites mogen niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar. Als lokale wetgeving echter een andere minimumleeftijd vereist om de diensten van de Websites aan u te bieden, geldt die andere leeftijd als de van toepassing zijnde minimumleeftijd. In alle rechtsgebieden buiten de Europese Unie moet u, als u jonger bent dan 18 of nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, de Websites gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene.

We implementeren diverse maatregelen om te voorkomen dat personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten, toegang krijgen tot de diensten van NKU. Stuur als u niet voldoet aan deze leeftijdsvereisten een e-mail naar privacy-dept @ nederlandsekappersunie.nl (zonder spaties).

Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit Privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing. NKU koppelt Persoonsgegevens aan uw Werkzoekende-profiel zodat de activiteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunnen worden uitgevoerd. NKU gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden. Voor dit doeleinde gebruiken wij uw Persoonsgegevens om:

  1. onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;
  2. deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;
  3. onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

Meer informatie over deze doeleinden, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.

Een account aanmaken, verzending van Vacature-alerts en ander promotiemateriaal

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan NKU uw contactgegevens gebruiken om (i) een account aan te maken; (ii) u Vacature-alerts te sturen; (iii) u uitnodigingen te sturen om rechtstreeks via NKU Hire te solliciteren op een vacature en (iv) u informatie over de Websites te sturen, waaronder promotiemateriaal. NKU kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens NKU uit te voeren.

Een Vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen. Een bedrijfsalert is een type Vacature-alert met Vacatures en andere informatie die u heeft aangevraagd met betrekking tot een bedrijf. Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die u worden aangeraden, NKU Targeted Ads, bedrijven die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de Websites kunt ondernemen. De frequentie van Vacature-alerts kan door NKU op de Websites worden aangepast.

Een uitnodiging om te solliciteren is een e-mail die naar u wordt verzonden waarin u wordt uitgenodigd via NKU Hire te solliciteren op een vacature. NKU Hire is de geoptimaliseerde wervings- en recruitmentdienst van NKU. Als NKU Hire beschikbaar is op uw locatie, kan NKU u een uitnodiging om te solliciteren sturen op basis van uw vorige zoektocht naar vacatures en uw sollicitatiegeschiedenis op NKU, en alle andere informatie, waaronder Persoonsgegevens, die u uploadt naar de Website.

We kunnen uw gegevens ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of sociale-netwerksites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van de Websites die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Raadpleeg artikel 10.3 van dit Privacybeleid als u geen marketingberichten van de Websites wilt ontvangen.

Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kunnen we gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren, de relevante zoekresultaten te bepalen en contact met u op te nemen over vacatures waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We kunnen ook profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Websites op u toe te spitsen en om content te laten zien die aansluit op uw voorkeuren. We kunnen voor dezelfde zoekopdracht andere zoekresultaten genereren en hebben volledige zeggenschap met betrekking tot de Vacatureplaatsingen die we tonen voor een bepaalde zoekopdracht. Indien u heeft gesolliciteerd op een vacature die valt onder het NKU Hire-product, kan NKU u uitnodigen om te solliciteren op aanvullende functies.

Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan de Websites verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens, stemt u ermee in dat we deze informatie mogen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat we als onderdeel van onze dienstverlening met u mogen communiceren of namens een externe partij contact met u mogen opnemen via uw account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon), sms-bericht of post. Hieronder valt communicatie via het gebruik van contactgegevens die u aan ons verstrekt of die we anderszins verkrijgen via externe bronnen. Als u solliciteert op een vacature die wordt ondersteund door ons NKU Hire-product, kan een Hiring Specialist uw contactgegevens gebruiken om sollicitatiegesprekken met u te voeren of deze te plannen, en om u updates te geven gedurende het recruitmentproces. We kunnen ook de contactgegevens van onze gebruikers in de verzameling analyseren om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze producten en diensten te verbeteren.

Uw cv-gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Websites geplaatst als u een cv uploadt of bewerkt en worden onderdeel van uw Werkzoekende-profiel. Wij behouden ons het recht voor om externe partijen kosten in rekening te brengen om toegang te krijgen tot uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van de diensten van de Websites. We kunnen op basis van uw instructies uw cv ook doorsturen naar externe partijen als u solliciteert op een Vacatureplaatsing. We kunnen informatie in uw Werkzoekende-profiel ook gebruiken om suggesties te doen wanneer u solliciteert op vacatures op externe websites in onze mobiele software. De mate waarin uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan externe partijen, is afhankelijk van uw privacyinstellingen, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer een Werkzoekende een profiel maakt op NKU, wordt het cv standaard ingesteld op openbaar. De Werkzoekende kan de privacyinstellingen op elk gewenst moment wijzigen. Dit wordt hieronder beschreven.

– Privé-cv’s

Privé-cv’s worden alleen beschikbaar gesteld aan degenen aan wie de Werkzoekende een sollicitatie of zijn of haar cv heeft gestuurd. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke medewerker en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

– Openbare cv’s

Openbare cv’s zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot onze Website. Hieronder vallen gebruikers van het product ‘Cv’s zoeken’ van NKU, Werkgevers van wie u mogelijk de Bedrijfspagina volgt en iedereen met toegang tot de URL die is gekoppeld aan uw openbare cv, zoals zoekmachines en andere externe partijen die mogelijk onze Website crawlen. Wij bieden u deze zichtbaarheid om u te helpen een baan te vinden.

Wanneer u uw cv openbaar maakt (of een bestand uploadt als uw cv en dit instelt op openbaar) op onze Website, geeft u NKU toestemming om de inhoud van uw cv, inclusief uw naam en andere Persoonsgegevens die hierin staan, openbaar te delen op de Website.

Met ons product ‘Cv’s zoeken’ kunnen Werkgevers fantastische kandidaten vinden door openbare cv’s te doorzoeken. Als u een openbaar cv plaatst, geeft u NKU toestemming om uw volledige openbare cv beschikbaar te maken voor alle gebruikers die op onze Website naar u zoeken. Als u een bestand uploadt als uw cv en dit instelt op openbaar, geeft u NKU toestemming om de inhoud uit dit bestand te halen en te delen op onze Website, ook in ons product Cv’s zoeken. In bepaalde gevallen kunnen we uw naam en contactgegevens verwijderen uit uw openbare cv, bijvoorbeeld voor gebruikers van ons product ‘Cv’s zoeken’ die geen abonnement hebben. Werkgevers die een abonnement hebben op ons product ‘Cv’s zoeken’ zien uw naam, maar we geven uw contactgegevens pas weer als u aangeeft interesse te hebben in een Werkgever. In elk geval kunnen Werkgevers nog steeds contact met u opnemen via onze Website, met behulp van onze Doorstuurservice. U geeft NKU ook toestemming om alle bestanden die u uploadt als uw cv en instelt op openbaar, te delen met Werkgevers waarin u interesse toont.

NKU verbiedt expliciet scraping van zijn Website, hoewel sommige externe partijen onze Website mogelijk gebruiken waarbij ze deze voorwaarden schenden, allemaal om informatie uit uw openbare cv te verkrijgen.

Houd er rekening mee dat ‘Cv’s zoeken’ nog niet op alle markten is gelanceerd. Als u zich op een markt bevindt waar ‘Cv’s zoeken’ nog niet is gelanceerd, wordt uw cv mogelijk beschikbaar voor iedereen die de gekoppelde URL bezoekt als u het cv instelt op openbaar, maar is deze mogelijk niet doorzoekbaar op onze Website. Cv’s die zijn ingesteld op openbaar in markten waar ‘Cv’s zoeken’ nog niet beschikbaar is, worden mogelijk doorzoekbaar na de lancering van ‘Cv’s zoeken’ in die markt.

NKU kan ook browserextensies en andere tools verstrekken om Werkgevers te helpen beter te communiceren met Werkzoekenden en hun cv-informatie. Hieronder vallen tools waarmee Werkgevers uw cv-informatie kunnen downloaden en overdragen aan externe partijen die namens hen informatie verwerken, zoals Applicant Tracking Systems en andere tools voor recruitmentmanagement.  Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetgevingen die betrekking hebben op hun gebruik van informatie verkregen van NKU en andere bronnen, inclusief alle verplichtingen die Werkgevers kunnen hebben om te beperken hoe anderen gebruikmaken van de cv-informatie die is gedownload van onze Website.

– De privacyinstellingen van uw cv wijzigen

Wanneer u uw cv op NKU plaatst, is het standaard ingesteld op openbaar. U kunt dit te allen tijde aanpassen via uw privacyinstellingen op NKU. Houd er echter rekening mee dat u uw cv van openbaar naar privé kunt zetten, maar dat NKU geen garanties kan geven betreffende hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken. Deze kunnen dus de informatie van uw cv blijven bevatten. Daarnaast hebben Werkgevers die uw cv hebben opgeslagen toen het openbaar was, mogelijk nog steeds toegang tot uw cv, zelfs nadat u dit heeft aangepast naar privé.

Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen

U erkent dat NKU mag bepalen of bepaalde woorden in uw cv en het cv van een andere persoon overeenkomen met de woorden in sommige vacatureteksten en vice versa om de Websites en andere van onze producten of diensten te verbeteren (waaronder door mogelijk relevante vacatureteksten en cv’s te tonen of anderszins beschikbaar te stellen aan Werkzoekenden en Werkgevers).

NKU kan de informatie verzameld krachtens dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw gegevens aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door screeningsvragen te beantwoorden, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen in een Vacatureplaatsing, door NKU Hire te gebruiken of door te reageren op een bericht van een Werkgever, zoals door uw interesse in een bepaalde Vacatureplaatsing te tonen. NKU kan ook resultaten van NKU Assessments die u heeft voltooid, delen met Werkgevers indien u met deze bepaling akkoord bent gegaan bij het uitvoeren van het assessment. NKU mag gegevens die zijn verstrekt via uw cv, ook gebruiken om sollicitatiegegevens voor u vooraf in te vullen en voor vergelijkbare doeleinden.

Als u een account of een gehost cv heeft, stemt u ermee in dat we contact met u mogen opnemen of u of uw openbare cv mogen voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw gedrag op NKU.

Als u zich bevindt in de Verenigde Staten en uw cv op openbaar zet, betekent dit ook dat NKU alle bovenstaande informatie over u mag delen met recruiters die werken voor of namens Werkgevers. Als u deze informatie niet wilt delen, kunt u uw cv op privé zetten.

Vacaturecampagnes optimaliseren

Wanneer Werkzoekenden op een Vacatureplaatsing klikken of solliciteren op een vacature die mogelijk is gemaakt door NKU IQ op onze Websites of op een externe website, waaronder de website van een Werkgever of een website die wordt beheerd door het Applicant Tracking System van een Werkgever, kan NKU bepaalde informatie over Werkzoekenden en ondernomen acties op de Websites verzamelen via deze functie, zoals beschreven in Artikel 2 van dit Privacybeleid. NKU gebruikt deze informatie om ons inzicht te geven in de effectiviteit van onze Websites en om ervoor te zorgen dat Vacatureplaatsingen mogelijk gemaakt door NKU IQ zo goed mogelijk presteren op onze Websites en op externe websites.

Berichten op NKU versturen

NKU biedt tweerichtings proxy- en doorstuurservices aan de gebruikers van onze NKU-producten (‘Doorstuurservice’), met inbegrip van maar niet beperkt tot: NKU CV, Direct Solliciteren, Een vacature plaatsen, NKU Chat, NKU Onboarding, NKU Text2Apply, NKU Community, privébellen en andere digitale communicatiediensten, in de vorm van telefoon, sms, video of audio. Door gebruik te maken van een Doorstuurservice, erkent u dat u NKU vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, schriftelijke aanbiedingen en andere documenten. NKU kan leesbevestigingen sturen naar de afzender van een bericht via een Doorstuurservice waarin wordt aangegeven dat de ontvanger het bericht heeft bekeken. NKU kan ook de afzender en ontvanger van een bericht los van elkaar informeren via een Doorstuurservice, ongeacht of de afzender of ontvanger recentelijk actief is geweest op de Website.

We verwerken, controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, die Persoonsgegevens kan bevatten, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole, afdwingen van de regels van de Websites en andere NKU-beleidsregels, contentbeheer en voor de verbetering van de Websites of andere producten of diensten van NKU. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het verbeteren van de openingssnelheid van berichten door de levering ervan te optimaliseren, het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatureplaatsingen, sollicitanten toestaan om hun sollicitaties te beheren nadat ze deze aan NKU hebben overgedragen, ervoor zorgen dat u persoonlijk relevante productfuncties en berichtgeving aangeboden krijgt en het voorkomen van fraude en spam. Enkele van deze activiteiten worden namens NKU uitgevoerd door dienstverleners, zoals beschreven in het artikel van dit Privacybeleid met de titel ‘Overdrachten van informatie aan Werkgevers’. Als resultaat van deze activiteit, of vanwege technische storingen, kan dergelijke content in bepaalde gevallen worden vertraagd of niet worden geleverd aan de bedoelde ontvanger. NKU kan u in een dergelijk geval op de hoogte stellen (maar is hiertoe niet verplicht). Als u een Doorstuurservice gebruikt of op een andere manier Gebruikerscontent verstrekt via de Website, gaat u akkoord met deze activiteit en erkent u dat deze activiteit noodzakelijk is om de kwaliteit van de Websites te behouden en om de Doorstuurservice te kunnen aanbieden.

Sms-berichten over afspraken met Werkgevers versturen

NKU biedt u de optie om een sms-bericht te ontvangen als een Werkgever een sollicitatiegesprek of afspraak met u heeft ingepland, wanneer een Werkgever contact met u zoekt op basis van uw openbare cv of heeft gereageerd op uw sollicitatie via een doorgestuurde e-mail van NKU. In een dergelijk geval vult u uw telefoonnummer in op het toestemmingsformulier van NKU. Als u uw telefoonnummer invult, bevestigt u dat dit uw nummer is en u het recht heeft om sms-berichten op het nummer te ontvangen. NKU stuurt u alleen een sms-bericht voor dergelijke sollicitatiegesprekken of berichten via de Doorstuurservice van NKU en u stemt ermee in om dergelijke sms-berichten op uw mobiele telefoon te accepteren, waaronder berichten die worden verstuurd door een geautomatiseerd telefoonsysteem. U kunt zich te allen tijde afmelden door de sms te beantwoorden met ‘STOP’ of door contact op te nemen met de klantensupport van NKU. Als u met ‘STOP’ reageert op een sms-alert van NKU, wordt u afgemeld voor alle sms-alerts van NKU, behalve voor die van Text2Apply en Hiring Events. Als u zich wilt afmelden voor deze producten, moet u met ‘STOP’ reageren in de specifieke berichtteksten van die producten.

Systeem bieden voor het doorsturen van telefoongesprekken tussen Werkzoekenden en Werkgevers

Waar van toepassing kan NKU Werkzoekenden en Werkgevers de optie bieden om gebruik te maken van een systeem voor het doorsturen van telefoongesprekken, zodat ze met elkaar in contact kunnen komen voor het versturen van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken of andere communicatie met betrekking tot een Vacatureplaatsing. Een dergelijk systeem gebruikt gemaskeerde of proxytelefoonnummers om gebruikers te beschermen en is alleen beschikbaar voor gebruikers die dit op de Website selecteren. Gesprekken of berichten worden niet opgenomen via dit doorstuursysteem, hoewel gegevens met betrekking tot een gesprek (of de oproep is beantwoord, duur van de oproep) kunnen worden verzameld. Dergelijke functionaliteit wordt door externe serviceproviders zoals Twilio aan NKU geboden.

Dienst bieden voor het doorsturen van sms-berichten tussen Werkzoekenden en Werkgevers

NKU kan Werkzoekenden en Werkgevers de mogelijkheid bieden om een automatisch gekozen doorstuurservice voor sms-berichten te gebruiken om contact mogelijk te maken, met als doel het verzenden van sollicitaties en het uitvoeren van andere communicatie met betrekking tot Vacatureplaatsingen. Om deze dienst te gebruiken, moet een Werkzoekende het vooraf ingestelde trefwoord van de Werkgever via een bericht verzenden naar een telefoonnummer of een korte code die we beschikbaar stellen op onze Websites of in advertentiemateriaal (zoals een bord of flyer op het kantoor van een Werkgever). Als u het vooraf ingestelde trefwoord via een sms-bericht verstuurt naar het telefoonnummer of de korte code, gaat u ermee akkoord om sms-berichten te ontvangen over de Vacatures van de Werkgever en als onderdeel van het sollicitatieproces, en erkent u dat NKU uw Persoonsgegevens mag gebruiken om uw sollicitatie te versturen naar de Werkgever, en anderszins in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u zich wilt afmelden voor dergelijke diensten, kunt u op elk gewenst moment een sms-bericht met het woord ‘STOP’ versturen naar het telefoonnummer of de korte code. Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van NKU. VANWEGE DE NIET-GESTRUCTUREERDE GESPREKSINDELING VAN DEZE DIENST, HERKENNEN WE ANDERE POGINGEN TOT AFMELDING MOGELIJK NIET.

Fraude en spam voorkomen

NKU kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit Privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Websites en onze producten en diensten vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. NKU kan gegevens van en over u of uw gebruik van NKU onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Websites te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

NKU is bijvoorbeeld onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten, de Data Protection Commission in Ierland en vele andere regelgevende instanties.

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

– Fraude en spam in berichten voorkomen

NKU behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de regels van de Websites of andere bepalingen in onze algemene voorwaarden. NKU heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar NKU of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op de Websites op welke wijze dan ook. NKU behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of andere externe partijen als we er oprecht van overtuigd zijn dat u de Websites gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op dit Privacybeleid of de toepasselijke algemene voorwaarden.

NKU behoudt zich het recht voor om de identiteit van partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails, te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail bij de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betreffende Vacature zijn gekoppeld.

Betalingen mogelijk maken

Als u gegevens over uw pinpas, creditcard of andere betaalkaart aan ons verstrekt voor een betaling, gebruiken we deze informatie alleen voor de verwerking van deze betaling (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers en de bijhorende verificatie-informatie). Alle creditcardgegevens, pinpasgegevens of andere betaalkaartgegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u verstrekt aan ons, kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor ons werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen, en om diensten te verlenen aan uw account.

Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

Voor het optimaliseren van de prestaties van de Websites voeren we geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens uit om specifieke aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren. We gebruiken geautomatiseerde verwerking vooral om de persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker te analyseren of te voorspellen. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om ons in staat te stellen onze diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers aan te bieden, inclusief het analyseren van sollicitaties en cv’s namens Werkgevers, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.

In bepaalde gevallen kunnen wij dankzij deze verwerking bijvoorbeeld Werkzoekenden koppelen aan Werkgevers, Werkzoekenden Vacature-alerts, aanbevolen vacatures en uitnodigingen om te solliciteren op vacatures sturen waarin de Werkzoekende waarschijnlijk is geïnteresseerd, bepaalde sollicitaties van Werkzoekenden naar een Werkgever sturen, zoekresultaten weergeven, of bepaalde activiteiten voor spam- en fraudedetectie uitvoeren om onze gebruikers te beschermen. Dergelijke verwerking is onderworpen aan de beveiligingsmaatregelen die worden vermeld in dit Privacybeleid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. U kunt contact opnemen met privacy-dept @ nederlandsekappersunie.nl (zonder spaties) om bezwaar te maken tegen mogelijke beslissingen voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

Delen van uw gegevens met onze dochterondernemingen

Het is onze voornaamste missie om Werkzoekenden aan geweldige banen te helpen en om Werkgevers aan geweldige kandidaten te helpen. We delen deze missie met onze dochterondernemingen. Ter ondersteuning van die missie delen we bepaalde gegevens met onze dochterondernemingen. Op deze gegevensuitwisseling is dit Privacybeleid van toepassing. Ook hebben we het Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. We raden u aan om voor meer informatie het Privacycenter te bezoeken.

Alle gegevens die u met NKU deelt, kunnen worden gedeeld met een gelieerde entiteit om u diensten te kunnen verlenen, om de (functionaliteit van de) Websites te verbeteren en voor andere doeleinden zoals beschreven in dit Beleid. Door dergelijke informatie te delen, kunnen wij Werkzoekenden beter helpen banen te vinden en Werkgevers helpen goede kandidaten te vinden. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Websites zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Websites niet gebruiken.

Dit delen van gegevens met onze dochterondernemingen wordt uitgevoerd omwille van een aantal specifieke redenen en in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Privacybeleid van die dochterondernemingen.

– Verbeterde dienstverlening

Dankzij het delen van gegevens met dochterondernemingen kunnen Werkzoekenden profiteren van persoonlijkere en betere inhoud, prestaties, functies en diensten. NKU en de dochterondernemingen van NKU gebruiken bijvoorbeeld uw eerdere zoek- en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt), uw IP-adres of uw cv- of profielinformatie om relevante zoekresultaten en Vacature-alerts vast te stellen en loopbaaninzichten weer te geven en te beheren, zoals bedrijfsreviews, salarisgegevens van Vacatureplaatsingen, tips voor sollicitatiegesprekken en meer. Dit wordt ook gedaan om de gegevensanalyses, testen, onderzoeksmogelijkheden en dienstverlening te verbeteren.

Ook biedt het Werkgevers beter inzicht in de prestaties van hun Vacatureplaatsingen. Zo kunnen we gegevens delen over het aantal gebruikers dat op hun Vacatureplaatsingen klikt. Dit stelt Werkgevers in staat om te bepalen in welke mate ze kandidaten aantrekken. Door Werkgevers van de informatie te voorzien die ze nodig hebben om ons platform beter te gebruiken, kunnen ze betere Vacatureplaatsingen opstellen.

– Meer werkgevers, meer vacatures en meer werkzoekenden

Door dergelijke gegevens te delen hebben Werkzoekenden toegang tot een uitgebreidere database met Vacatures en Werkgevers, en hebben Werkgevers toegang tot meer Werkzoekenden. Hierdoor kan NKU Vacatures of Werkgevers aanbevelen op onze Websites of op websites van dochterondernemingen. Het zorgt er tevens voor dat sollicitaties en vacatureweergaven zowel op de Websites als op de websites van dochterondernemingen kunnen plaatsvinden.

NKU en zijn dochterondernemingen bevelen bijvoorbeeld een Werkzoekende aan een Werkgever aan, en een Vacatureplaatsing aan een Werkzoekende. Dit is van toepassing op Werkzoekenden, Werkgevers en Vacatureplaatsingen op NKU en ieder van zijn dochterondernemingen. NKU en dochterondernemingen van NKU delen ook gegevens van de Werkgever (zoals accountinformatie en gedragsgegevens) om deze Werkgevers een betere ervaring te bieden.

– Betere beveiliging voor gebruikers

Dankzij het delen van gegevens kunnen NKU en zijn dochterondernemingen uw Persoonsgegevens verwerken met het doel om de gebruikersbeveiliging en interne werkzaamheden te verbeteren, problemen op te lossen en fraude en spam te detecteren.

Overdrachten van informatie aan Werkgevers

NKU stuurt in opdracht van Werkzoekenden Persoonsgegevens van Werkzoekenden naar Werkgevers. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd gedurende de zoektocht naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces. Dit wordt gedetailleerder beschreven in artikel 2 en 4 van dit Privacybeleid. Dergelijke Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante Werkgever. Werkzoekenden die via NKU op vacatures buiten hun eigen land solliciteren, moeten mogelijk hun Persoonsgegevens sturen naar landen met een lager niveau van gegevensbescherming.

Eigenaren van werkgeversaccounts stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Overdrachten van informatie aan Werkzoekenden

NKU stuurt bepaalde aan Werkgevers gerelateerde informatie naar Werkzoekenden. Hieronder valt het publiceren van Vacatures, Bedrijfspagina’s en salarisinformatie op de Websites en het publiceren van Vacatureplaatsingen op externe websites. NKU kan Werkzoekenden ook informatie geven over de activiteiten en reactiesnelheid op de Websites van een Werkgever, zodat Werkzoekenden baanmogelijkheden kunnen evalueren. Dit kan onder andere zijn: de naam van de vertegenwoordiger van de Werkgever, de plaats/provincie van de Werkgever, of de Werkgever actie heeft ondernomen met betrekking tot het cv of de sollicitatie van de Werkzoekende, zoals het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie, of de Werkgever contact heeft gelegd met andere Werkzoekenden of cv’s van andere Werkzoekenden heeft bekeken, en of de Werkgever een actie heeft ondernomen met betrekking tot een Vacatureplaatsing zoals het pauzeren of sluiten ervan. Wanneer u als Werkgever de Websites gebruikt (bijvoorbeeld door een Vacature te plaatsen of via het NKU CV-programma contact op te nemen met een Werkzoekende), stemt u ermee in dat NKU deze informatie aan Werkzoekenden kan verstrekken.

Overdrachten van informatie aan dienstverleners

We kunnen gebruikmaken van externe partijen voor onze activiteiten om de Websites en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te verbeteren. Deze dienstverleners kunnen toegang krijgen tot Persoonsgegevens wanneer ze deze diensten leveren en dit kan gepaard gaan met de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden plaats voor de doeleinden vastgelegd in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid.

– Onze dienstverlening verbeteren

Deze externe partijen verstrekken mogelijk datapunten, waaronder de tijd doorgebracht op specifieke pagina’s, de links waarop u klikt en data waaruit gebruikersvoorkeuren kunnen worden afgeleid. Dankzij deze gebruikersfeedback kunnen we onze diensten (blijven) leveren. Deze externe partijen gebruiken mogelijk cookies en andere technologieën om data te verzamelen over uw gedrag en apparaten, zoals het apparaattype, browsergegevens en de voorkeurstaal. Een voorbeeld van een externe partij is Hotjar.

– Kwaliteit behouden en gebruikers beschermen

NKU kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties overdragen aan bepaalde externe leveranciers die NKU helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers die door NKU worden ingeschakeld om fraude op te sporen. Voorbeelden van deze leveranciers zijn: SiftScience, Emailage en PerimeterX. NKU zet bijvoorbeeld ook leveranciers in om te voorkomen dat accounts worden gemaakt met accountgegevens die openbaar zijn gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke leverancier is: SpyCloud.

– Betalingen mogelijk maken

Ook kan NKU alle creditcardgegevens, pinpasgegevens of andere betaalkaartgegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u aan NKU verstrekt, delen met bedrijven die voor NKU werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen aan NKU, en om diensten te verlenen aan uw account.

– Een NKU-app installeren of gebruiken

Wanneer u een NKU-app installeert, downloadt of gebruikt, kunnen we beperkte gebruikersgegevens delen met bepaalde dienstverleners. Hierdoor kunnen we u voorzien van bepaalde diensten en kunnen we advertentietoeschrijving ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres of een andere unieke ID delen, evenals gebeurtenisgegevens met betrekking tot de installatie van de NKU-app.

We kunnen dit doen voor verschillende doeleinden, waaronder gebruikersaanmelding via externe accounts. We kunnen hierdoor ook meer inzicht krijgen in het complete gebruikerstraject en dit optimaliseren door: (i) inzicht te krijgen in hoe gebruikers op de Websites terechtkomen; (ii) de prestaties van onze advertenties beter te meten; en (iii) inzicht te krijgen in waar een gebruiker de Websites heeft geopend op diverse apparaten.

Wanneer u een NKU-app downloadt of installeert, erkent en accepteert u dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan deze dienstverleners. U gaat ook akkoord met het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de toepasselijke Algemene voorwaarden van NKU en bent ervan op de hoogte dat u uw rechten, zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid, te allen tijde kunt uitoefenen. Dit geldt onder andere voor het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Voorbeelden van de soorten technologie die hiervoor kunnen worden gebruikt, zijn pixels, JavaScript-snippets en cookies.

– Opslag

Ook kunnen we mogelijk externe cloudserviceproviders gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden overeenkomstig standaard algemene voorwaarden waarover mogelijk niet kan worden onderhandeld. Deze serviceproviders hebben ons of het algemene publiek op de hoogte gesteld dat ze beveiligingsmaatregelen toepassen die zij toereikend vinden voor de bescherming van informatie in hun systeem, of ze hebben een algemene reputatie voor het toepassen van dergelijke maatregelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op de Websites op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt NKU zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op de Websites plaatst, mag NKU naar eigen goeddunken deze Vacatureplaatsing of de informatie erin delen met externe partijen onder voorbehoud van een overeenkomst met dergelijke externe partijen. NKU behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld uit openbare bronnen, in deze hoedanigheid te delen.

Externe websites die u bezoekt via NKU

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde websites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de Websites. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt, niet aan NKU maar aan deze externe partij verstrekt en vallen deze onder het Privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees artikel 8 van dit Privacybeleid genaamd ‘Links naar websites van externe partijen’ voor meer informatie.

Overdracht van Persoonsgegevens voor personen in de EU (inclusief de Europese Economische Ruimte (‘EER’)) en Zwitserland

Lees artikel 11 van dit Privacybeleid voor meer informatie over dit onderwerp.

Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgebonden gegevens

Dit beleid is ook van toepassing op ons gebruik van Niet-persoonsgebonden gegevens. We kunnen Niet-persoonsgebonden gegevens om welke reden dan ook gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer anders vereist door toepasselijke wetgeving. Indien we Niet-persoonsgebonden gegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in artikel 4 en 9 van dit Privacybeleid.

Veiligheid

NKU streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die NKU beheert. Geen enkele wijze van overdracht via internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers, niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen. Bekijk de volgende pagina voor meer informatie.

We kunnen ook externe cloudserviceproviders gebruiken, zoals beschreven in Artikel 4.17 van dit beleid.

Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we Cookies gebruiken.

– Do Not Track-verzoeken

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet aan ons zijn gelieerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van onze Websites met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op de Websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van NKU), hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

Links naar websites van externe partijen

De Websites kunnen ook links naar externe websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u onze Websites. Uw webbrowser kan ook de URL van de Websites-pagina waarop u heeft geklikt bekendmaken aan de website van de externe partij, en deze URL kan zoektermen en filters bevatten die u op de Websites heeft gebruikt. De Websites kunnen ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER DOCHTERONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMS, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITES BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITES. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.

Overnames en andere reorganisaties” accordion_id=”overnames-en-andere-reorganisaties

Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van NKU (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door NKU of deze externe partijen.

Het uitoefenen van rechten met betrekking tot Persoonsgegevens

Als een gebruiker van deze Websites kunt u de hieronder beschreven rechten uitvoeren.  Houd er rekening mee dat we kunnen proberen om uw identiteit te verifiëren via het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw gebruik van onze Websites voordat we dergelijke aanvragen inwilligen. Ook behouden we ons het recht voor om een aanvraag te weigeren wanneer we dit proces niet naar tevredenheid kunnen voltooien. Als u iemand machtigt om namens u een aanvraag in te dienen, kunnen we uw aanvraag ook weigeren als we niet bij u kunnen verifiëren dat de persoon die de aanvraag indient ook daadwerkelijk de bevoegdheid heeft om namens u te handelen.

Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

Gebruikers van deze Websites kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op elke Website. Wij raden u ook aan om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

Als u dit niet wilt, kunt u ook een formeel verzoek indienen om NKU onjuiste Persoonsgegevens namens u te laten aanpassen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ nederlandsekappersunie.nl (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

U kunt ook een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door elke Website te beperken. U heeft bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens door elke Website voor marketingdoeleinden. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen om een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens in te dienen.

Persoonsgegevens van personen in de EER en Zwitserland

Als u geen marketingberichten op basis van uw Persoonsgegevens meer wilt ontvangen van ons, kunt u een aantal dingen doen.

Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde marketing-e-mail van een Website, klikt u op ‘Afmelden’ (of een soortgelijke actie), indien van toepassing. Houd er rekening mee dat u zich hiermee alleen afmeldt voor dat specifieke marketingbericht.

Als u al uw vacature-alerts wilt aanpassen, klikt u op ‘Deze vacature-alert aanpassen’ (of een soortgelijke actie) om uw inschrijvingen te bewerken. U kunt uw inschrijvingen (voor vacature-alerts, aanbevolen vacatures en andere meldingen) ook bekijken en bewerken via het dashboard van uw account. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de klantenservice.

Bovendien kunt u zich voor alle marketingberichten afmelden door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ nederlandsekappersunie.nl (zonder spaties). We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inwilligen.

Houd er ten slotte rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten.

Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en over te dragen

Gebruikers van deze Websites hebben toegang tot de meeste Persoonsgegevens op elke Website. Wij raden u ook aan om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft. U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die NKU over u bewaart, in te zien. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Elke specifieke Website verstrekt u uw Persoonsgegevens in een overdraagbare indeling. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met de betreffende Website, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e-mailadressen. Op die manier kunnen we u ook de Persoonsgegevens sturen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

Gebruikers van deze Websites kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op elke Website. Wij raden u ook aan om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die worden geboden aan elke Website, te laten verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Zodra uw verzoek is bevestigd, start elke specifieke Website de benodigde stappen om aan uw verzoek te voldoen, inclusief het verwijderen van het account van elke toepasselijke Website. Indien het verzoek om verwijdering betrekking heeft op Persoonsgegevens waarvan u eerder heeft gevraagd deze openbaar te maken op elke Website (zoals een Werkzoekende die een openbaar cv plaatst), ondernemen we redelijke inspanningen om andere beheerders van dit verzoek op de hoogte te stellen. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met NKU, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e-mailadressen. Op die manier kunnen we ook de Persoonsgegevens verwijderen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

LET OP: Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, kunt u geen account meer aanmaken bij de betreffende Website met hetzelfde e-mailadres. Klik als u uw account wilt sluiten op de knop ‘Mijn account sluiten’ op uw accountpagina. Als u Direct Solliciteren gebruikt voor een sollicitatie of een andere handeling uitvoert op de betreffende Website met hetzelfde e-mailadres dat is gekoppeld aan uw verwijderverzoek, ontvangt u mogelijk bepaalde berichten niet die zijn gekoppeld aan deze handelingen van de betreffende Website of andere gebruikers van die Website. Daarnaast gaat u er door het aanvragen van de verwijdering van Persoonsgegevens mee akkoord dat u niet meer in aanmerking komt voor alle actieve sweepstakes, wedstrijden, loterijen en andere promoties.

Als u een Werkzoekende bent en u een sollicitatie op de betreffende Website wilt verwijderen, neemt u rechtstreeks contact op met de potentiële Werkgever om uw sollicitatie te laten verwijderen. Als u een Werkzoekende bent en een sollicitatie heeft verzonden voor een baan bij NKU, raadpleegt u het privacybeleid dat u heeft ontvangen toen u solliciteerde, of neemt u contact op met uw recruiter voor aanvullende instructies over hoe u uw rechten uitoefent.

Toestemming intrekken

Voor bepaalde activiteiten vragen we toestemming om uw Persoonsgegevens te gebruiken. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Als u locatiegegevens verstrekt via een mobiele app, kunt u de locatieservices op uw apparaat te allen tijde uitschakelen. Voor andere services die uw toestemming vereisen, kunt u de toestemming intrekken via de workflow van de betreffende service. Houd er rekening mee dat verwerkingen die zijn uitgevoerd voor het intrekken van uw toestemming, wettig blijven.

Enkele beperkingen

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop wij uw verzoek bevestigen. U dient zich ervan bewust te zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door NKU en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

Algemene vragen en klachten

U kunt een bericht sturen aan NKU, Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam. U kunt daarnaast contact opnemen via het contactformulier op onze Websites. Als u contact op wilt nemen met de Functionaris gegevensbescherming van NKU, kunt u een e-mail sturen naar privacy-dept @ nederlandsekappersunie.nl (zonder spaties).

Klachten

Als u van mening bent dat NKU inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u zich bijvoorbeeld in de EER bevindt, richt u zich tot het EER-hoofdkantoor van NKU: NKU Ireland Operations Limited in Ierland. Dit kantoor is onderworpen aan de Irish Data Protection Commission en u kunt deze link raadplegen. Als u zich in de EU of Zwitserland bevindt en een klacht heeft over overdrachten en verwerking in overeenstemming met EU-VS-privacyschildbeginselen (van toepassing in alle EER-landen) en Zwitserland-VS-privacyschildbeginselen, kunt u gebruikmaken van onafhankelijke geschillenbeslechting zoals uiteengezet in artikel 11 van dit Privacybeleid.

×